Underhållsbidrag vid långvarig vistelse hos bidragsgivande förälder samt storlek på underhåll

2017-06-28 i Underhåll
FRÅGA
Hej,Jag och min exmake gick skilda vägar i Feb 2014. Vi har två gemensamma barn idag 9 resp 13 år gamla. Vi har delad vårdnad men sedan lite mer än 6 månader tillbaka så bor barnen största tiden hos mig och min sambo. Äldsta sonen är hos sin pappa fredag-söndag varannan vecka och minsta sonen torsdag-söndag varannan vecka. Jag får barnbidraget samt 2600 kr/månaden av barnets pappa och då skall jag betala allt. Jag tjänar mer än barnets pappa exakt hur mycket vet jag inte men jag vet att han inte har en dålig inkomst. Jag känner att denna summan är för lite men vet inte om jag har rätt att begära mer av honom. Nu i sommar skall barnen vara hos honom i tre veckor och då väljer han att inte föra över några pengar till mig då han skall ha dom. Är det verkligen rätt, jag har ju fortfarande alla utgifter förutom matkostnaderna.Tacksam för svarMVH Louise
SVAR

Hej Louise, tack för din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga rör din exmakes underhållningsskyldighet gentemot sina barn. Svaret regleras då i Föräldrabalken, vilken du hittar här.

En förälder har enligt föräldrabalken 7 kap 1§ en skyldighet att svara för underhåll åt barnet med hänsyn till vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov. Normalt sker detta underhåll genom vardagligt tillgodoseende av barnets behov under tiden barnet sammanbor med föräldern. För det fall att barnet varaktigt bor med enbart en förälder ska den andre föräldern svara för barnets underhåll genom att betala underhållsbidrag enligt Föräldrabalkens 7 kap 2§. Bedömningen av huruvida barnen är varaktigt boende hos en förälder tar ofta utgångspunkt i folkbokföringen, men även andra omständigheter såsom hur länge barnet vistas hos var och en av föräldrarna, var de förvarar tillhörigheter osv kan avgöra. Mot bakgrund av den information du givit skulle jag bedöma det som att barnen varaktigt bor hos dig och sin sambo.

Kostnaderna för barnets underhåll ska delas mellan föräldrarna sinsemellan efter var och ens förmåga. Någon annan riktlinje för hur mycket en make ska betala i underhåll saknas i lagstiftningen. Ni kan därmed avtala fritt om underhållsbidraget såsom ni gjort, men om det råder oenighet om hur mycket som anses skäligt för den andre maken att betala kan talan väckas i domstol. Då fastställs underhållsskyldigheten istället genom dom.

För den tid i sommar då din exmake ska ha barnen hos sig gäller följande. Om en förälder betalar underhållsbidrag men har barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn, eller under en kalendermånad haft barnet hos sig i minst sex hela dygn, får föräldern vid fullgörande av sin bidragsskyldighet göra avdrag för varje helt dygn barnet är hos föräldern med 1/40 av det underhållsbidrag som för kalendermånaden gäller under tiden för vistelsen. Detta innebär att din exmake har rätt att göra visst avdrag under den treveckorsperiod barnen bor hos honom, men han har troligen inte rätt att utesluta betalning helt eftersom det inte rör sig om en hel månads vistelse.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1079)
2021-08-03 Vad ingår i underhållet för barn?
2021-07-29 Kan man frångå underhållsskyldighet?
2021-07-28 Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?
2021-07-28 Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?

Alla besvarade frågor (94606)