Underhållsbidrag vid kompleterande av gymnasiebetyg

2016-09-11 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Jag har ett barn på 20 som fortfarande läser upp sina gymnasiebetyg på en folkhögskola. Hen bor fortfarande hos mig. Fadern vill inte bidra till underhåll längre. Kan jag som boförälder driva en juridisk process i frågan enligt föräldrabalkens § 7. Eller hur går vi vidare.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Föräldrabalkens 7 kap. behandlar föräldrarnas underhållsskyldighet. Enligt 1 § ska föräldrarna försörja barnet efter barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, och var förälder efter sin förmåga (se 3 st). Av 2 st framgår att underhållsskyldigheten upphör då barnet fyllt 18 år, men om barnet går i skolan efter det är föräldrarna underhållsskyldiga tills skolgången upphör. Dock är det max till 21 års ålder. Vad som räknas som skolgång är grundskola, gymnasieskola eller annan grundutbildning.

Enligt 7 kap. 2 § ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag om barnet bor hos den andre föräldern.

Enligt rättsfallet NJA 1990 s. 49 konstaterade Högsta domstolen att kompletterande studier på komvux räknas som grundutbildning. Vilket betyder att pappan till barnet är underhållsskyldig fram till att barnet fyller 21 år.

Om fadern inte betalar underhåll kan du stämma honom i domstol för att få ut underhållet retroaktivt. Då gäller att en domstol inte får fastställa underhåll för en period längre än tre år från att domstolen tog emot stämningsansökan.

När skulden är fastställd kan du vända dig till kronofogden som kan driva in skulden genom utmätning om fadern inte betalar.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Greta Apelman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1036)
2021-04-08 Kan förälder få tillbaka utbetalt underhållsstöd efter att barnet adopterats?
2021-03-31 Begära underhållsbidrag retroaktivt från den andre föräldern
2021-03-29 barns inkomster påverkan underhållsstöd
2021-03-28 Är det rätt att ena föräldern betalar mer fast barnen bor växelvis?

Alla besvarade frågor (91059)