Underhållsbidrag vid inkomstskillnader då barnen bor hos båda föräldrar och bodelning mellan sambor

2017-03-29 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Vill veta vad som kan vara lämpligt och möjligt att få igenom vid en bodelning när man varit sambo med gemensamma barn och villa. Kan jag ha rätt till en av våra bilar trots att de står på honom? Kan jag ha rätt till ersättning för förlorad pension under de år jag varit hemma med barn samt arbetat deltid för att ta hand om dem? Eller har jag någon laglig rätt till hans företag som han kunnat arbeta upp under åren jag varit hemma och skött allt? Och har man rätt till underhållsstöd trots att vi har barnen lika mycket? Han tjänar 3 gånger mer än mig då jag inte kunnat göra karriär under dessa barnår.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Regler om bodelning mellan sambor regleras i sambolagen (se här). I bodelning mellan sambor ingår till skillnad från vad som gäller vid äktenskap bara bostad och möbler som köpts för gemensam räkning under samboförhållandet (se 3 §). Bilar som är köpta av din sambo såväl som förlorad pension vid annat än förvärvsarbete ingår alltså inte i bodelningen.

Vad gäller övriga tillgångar som står skrivna på din f.d. sambo kan det ändå finnas viss möjlighet att rättsligt argumentera för att du blivit delägare oberoende av samboförhållandet. För att detta ska bli aktuellt måste du visa att köpet gjordes för gemensam räkning, att du på något sätt bidragit ekonomiskt och att det på så vis funnits ett "tyst avtal" om att exempelvis bilarna köpts gemensamt. Om dessa kriterier är uppfyllda kan det ha uppstått så kallad dold samäganderätt.

Regler om barn och underhåll finns i föräldrabalken (här). Vad gäller underhållsbidrag ska båda föräldrar gemensamt svara efter förmåga (se 7 kap. 1 §). Detta har i rättsfallet NJA 2013 s 955 ansetts innebära att en förälder med bättre ekonomi kan behöva betala underhållsbidrag även då barnen bor hos föräldrarna lika mycket. (OBS att underhållsstöd avser ett minimibelopp som betalas ut av försäkringskassan till ensamstående eller då en förälder inte betalar underhållsbidrag).

Tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!

Vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1075)
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?
2021-07-15 Hur länge har föräldrar försörjningsplikt till sina barn?
2021-07-12 Underhåll till barn som är 20 år?
2021-07-08 underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (94235)