Underhållsbidrag vid eftergymnasiala studier

2017-09-03 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Min dotter är 19 år och bor heltid hos sin mamma. I juni i år avslutade hon gymnasiet med godkänd examen. Just nu gör hon ingenting, men hon kommer med stor sannolikhet kompletteringsläsa några ämnen senare i höst och under våren på Komvux, för att få högskolebehörighet. Vilken underhållsskyldighet har jag just nu och senare om hon studerar på Komvux, och hur påverkas detta av om hon jobbar extra före/under studierna på Komvux?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om underhållsskyldighet för barn återfinns i Föräldrabalken (FB) 7 kap.

Föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. Vid bestämmande av underhållsbidraget ska hänsyn tas till barnets inkomster och tillgångar samt sociala förmåner. Som huvudregel upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller arton år. Om barnet går i skola efter denna tidpunkt ska föräldern betala underhållsbidrag under den tid som skolgång pågår, dock inte efter det att barnet har fyllt tjugoett år. Med skolgång avses studier i grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning, FB 7 kap. 1 §.

Studier vid Komvux kan i vissa fall klassas som en sådan “annan jämförlig grundutbildning” som beskrivs i lagen. Enligt rättsfallen NJA 1990 s. 49 II och NJA 1990 s. 49 III kan fortsatta studier vid Komvux efter genomförd gymnasieutbildning leda till underhållsskyldighet för föräldrar. Det finns olika faktorer som spelar in är om dottern sedan tidigare har en avslutad gymnasieutbildning och vilken inriktning studierna vid Komvux har.

Det går inte att med säkerhet säga huruvida underhållsskyldighet kommer att föreligga i ert fall, då det blir en bedömningsfråga. Om er dotter kommer att läsa en utbildning som liknar den hon tidigare läst på gymnasiet kan det vara svårt att motivera att underhållsskyldighet ska föreligga. Om hon däremot kommer att studera något helt nytt är det troligt att du kommer att bli fortsatt underhållsskyldig. Detta är dock endast riktlinjer och det går som sagt inte att veta med säkerhet.

Viktigt att notera är att en förälder endast är underhållsskyldig för den tid som barnet går i skolan (efter det att han eller hon fyllt arton år). Om er dotter skulle ta ett uppehåll i studierna har du under den tiden ingen underhållsskyldighet, utan det inträder först när hon börjar studera igen.

Eftersom att man ska ta hänsyn till barns egna inkomster och sociala förmåner vid bestämmandet av underhållsbidrag skulle det faktum att din dotter jobbar extra före eller under studierna kunna ha inverkan på underhållsbidragets storlek. Det framgår i förarbeten till lagen att mindre inkomster av till exempel sommarjobb inte påverkar underhållsskyldigheten. Beroende på hur mycket din dotter kommer att jobba skulle det alltså kunna påverka det underhållsbidrag som du behöver betala.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1099)
2021-11-26 Underhåll vid stor ekonomisk skillnad mellan föräldrarna
2021-11-19 När har man rätt till underhåll från den andra föräldern?
2021-11-12 Kan min make betala underhåll efter skilsmässa om jag är sjukskriven?
2021-11-09 Underhållsbidrag vid växelvist boende

Alla besvarade frågor (97388)