Underhållsbidrag till vuxna barn?

2016-06-27 i Underhåll
FRÅGA
Sambopar som ämnar flytta isär, har 2 döttrar 18 och 20 som studerar.Hur mycket är rimligt att den partnern som flyttar ska bidraga med till döttrarnas underhåll? Båda döttrarna bor hemma. 18-åringen har ett år kvar till studentexamen och 20-åringen har sökt till Högskola.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Till att börja med har vårdnadshavarna underhållsplikt tills dess att barnet fyller 18 eller fram till 21 om barnet fortfarande går i skolan. Här avses grundskola, gymnasieskola eller annan likvärdig utbildning på grundnivå. Högskola räknas inte in. Ni har således inte underhållsplikt för 20-åringen utan endast 18-åringen tills dess att hon har tagit studenten nästa år, se 7 kap. 1 § andra stycket föräldrabalken (här).

Det är svårt för mig att uttala exakta summor kring vad som är rimligt att bidra till gällande 18-åringens underhåll, eftersom det skiljer sig beroende på omständigheterna. I 7 kap. 1 § första stycket i föräldrabalken föreskrivs att föräldrarna svarar för barnets underhåll utifrån vad som är skäligt. Man tar hänsyn till barnets behov och er samlade ekonomiska förmåga.

Den föräldern som barnet inte varaktigt bor hos ska betala underhållsbidrag till barnet. Det här kan ni föräldrar avtala om själva, 7 kap. 2 § föräldrabalken (här).

Kort beskrivet går beräkningen till så att man beräknar barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga där man väger in inkomster och utgifter. Barnets behov brukar beräknas utifrån ett schablonbelopp för åldersgruppen där man sedan lägger till kostnader (fritidsaktiviteter, sjukhuskostnader etc) och drar av inkomster och sociala förmåner. Vid beräkningen av föräldrarnas ekonomiska förmåga får den som är skyldig att betala underhållsbidrag förbehålla sig ett belopp som avser vanliga levnadskostnader där man får förbehålla skäliga bostadskostnader. Resterande levnadskostnader tas utifrån ett normalbelopp vilket är 120 % av prisbasbeloppet. I år är prisbasbeloppet 44 300 kronor, alltså får man förbehålla 4 430 kronor per månad för resterande levnadskostnader.

Slutligen beräknar man hur stor del vardera förälder ska stå för. Man tar summan för barnets behov gånger den bidragsskyldiga förälderns betalningsförmåga och delar på föräldrarnas samlade betalningsförmåga. Försäkringskassan har ett verktyg för att räkna ut detta, se här.

Sammanfattningsvis skiljer sig alltså beloppet av underhållsskyldigheten beroende på barnets behov och er ekonomiska förmåga. Jag kan inte säga någon summa utan ni kan använda försäkringskassans verktyg för att räkna ut ungefär hur mycket den förälder som 18-åringen inte varaktigt bor hos ska betala i underhållsbidrag. Det föreligger ingen underhållsskyldighet för den 20-åriga dottern.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1006)
2020-12-28 Betala underhåll - barn i familjehem
2020-12-25 Förälders underhållsskyldighet för myndigt barn med skolfrånvaro
2020-12-21 Är förälder underhållsskyldig för eftergymnasiala studier?
2020-12-21 Ingår kostnad för glasögon i underhållsstödet?

Alla besvarade frågor (88108)