FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll13/03/2016

Underhållsbidrag till make efter äktenskapsskillnad

ska skiljas, 2vuxna barn vardera inga gemensamma barn, jag pensionär 10000/månaden frun arbetslös (ibland sommarjobb) jag äger en jordbruksfastighet som jag ärvt före vi gifte oss får ca 40000 före skatt i arende, hon en mopedbil ca 35000 jag en skrotbil ha ha 10000 som vi köpt efter vi gifte oss, jag har ca 280000 på banken hon ca 100000 som jag betalat in från min lön när jag jobbade för att hon skulle känna sej "fri" att köpa göra något för sej själv, nu till frågan, måste jag betala underhåll trots min låga pension?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svensk rätt har i förhållande till de flesta andra länder en mycket restriktiv inställning till underhållsbidrag efter skilsmässa. Huvudregeln återfinns i 6:7 § 1 stycket i Äktenskapsbalken. Utgångspunkten är att vardera maken svarar för sin försörjning efter äktenskapsskillnad, alltså skilsmässa. Det finns dock undantag, och i 6:7 § 2 stycket stadgas att en make som under en övergångsperiod är i behov av underhållsbidrag har rätt att få detta av den andra maken efter vad som är skäligt med hänsyn till den andra makens förmåga och övriga omständigheter. Tanken bakom bestämmelsen är att den behövande maken kanske behöver viss tid för att kunna bli självförsörjande, exempelvis för att genomgå en yrkesutbildning. Ett behov är således en förutsättning för underhållsbidrag, och det görs även en skälighetsprövning baserad på den andra makens, det vill säga din, betalningsförmåga och övriga omständigheter.

Ett annat undantag från huvudregeln regleras i 6:7 § 3 stycket och innefattar underhållsbidrag utan tidsbegränsning. Förutsättningen för detta är att ena maken ska ha svårigheter att försörja sig själv efter ett långvarigt äktenskap, eller att det eljest finns synnerliga skäl. Praxis på området är tämligen sträng, och för att en make skall åläggas att betala underhållsbidrag utan tidsbegränsning krävs det ett tydligt orsakssamband mellan äktenskapet och den andra makens bristande förmåga att försörja sig själv, exempelvis en mycket långvarig frånvaro från arbetsmarknaden som lett till att hemmamaken nu saknar reella förvärvsmöjligheter.

Som svar på din fråga gör jag bedömningen att sannolikheten att du får betala underhållsbidrag till din fru efter bodelningen är tämligen låg.


Hoppas du är nöjd med svaret!


Med vänliga hälsningar

Carl William AhlbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000