Underhållsbidrag till barn som flyttat till egen bostad

2016-07-31 i Underhåll
FRÅGA
Hej. Min 16-åriga dotter har de senaste 2 åren bott på heltid hos sin far. Därmed har jag betalat underhållsbidrag till honom. Fr.o.m. i höst börjar min dotter på gymnasium på annan ort o kommer att dela lägenhet med sin syster (19 år). Hon kommer då att få studiestöd o inackorderingsbidrag. Min fråga är följande: kan jag betala underhållet direkt till min 16-åriga dotter, eller ska jag fortsätta att betala det till hennes pappa trots att hon inte längre bor hos honom? Mvh "Rådvill"
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den grundläggande bestämmelsen rörande underhåll av barn återfinns i 7 kap 1 § föräldrabalken. Här stadgas att föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Föräldrar är således skyldiga att försörja sina barn tills de fyller 18 år, eller 21 år om barnet fortfarande går i skolan.

I er situation har barnet bott endast hos pappan vilket då inneburit att du varit tvungen att betala underhållsbidrag till pappan för barnet. Anledningen till detta framgår av 7 kap. 2 § föräldrabalken som innebär att om ett barn bor hos endast en av föräldrarna ska den andra föräldern betala underhållsbidrag. Nu när er dotter har flyttat till egen bostad är hon inte varaktigt boende hos varken er eller pappan. Då får man gå tillbaka till 1 § som slår fast att ni som föräldrar har en gemensamt skyldighet att svara för underhåll åt barnet. Av tredje stycket framgår att i kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga.

För att sammanfatta: Då dottern inte längre varaktigt bor varken er eller pappan har du ingen skyldighet att betala underhållsbidrag till pappan för dottern. Det är ni båda tillsammans som ansvara för att svara för underhållet åt barnet enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (988)
2020-11-12 Vem får underhållsstödet om barnet är över 18 år?
2020-11-04 Har makar underhållsskyldighet gentemot varandra även när de lever åtskilda?
2020-10-31 Måste jag betala underhållsstöd till mitt barn som inte bor hemma?
2020-10-31 Kan man få underhållsbidrag i efterhand?

Alla besvarade frågor (86481)