Underhållsbidrag till barn på annan ort.

2015-08-24 i Underhåll
FRÅGA
Har en son på 18 år. Han läser nu andra året på gymnasiet. Han har nu valt att flytta ihop med flickvän på annan ort. Jag och hans pappa har ju försöjningsplikt tills han slutat gymnasiet. Hur påverkar det att sonen har sommarjobbat? Och hur gör man om pappan vägrar att betala?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Eftersom det rör sig om föräldrars underhållsskyldighet samt ev. underhållsstöd så är det i föräldrabalken (här) och socialförsäkringsbalken (här) som vi hittar relevanta lagstöd.

Föräldrarnas ansvar.

Föräldrar är som huvudregel ansvariga för deras barns försörjning upp till arton års ålder. Den lag du tänker på är föräldrabalkens 7 kap. 1 § som anger att underhållsskyldigheten förlängs under tiden barnet fortfarande går i gymnasiet, men som längst till dess barnet fyllt 21 år. Föräldrarnas underhållsskyldighet gäller trots att ni inte har vårdnaden längre då er son fyllt arton år och han inte heller bor med någon av er, föräldrabalken 7 kap. 2 § se här. Viktigt att ha i åtanke är att underhållsskyldigheten endast sträcker sig så långt som det kan anses skäligt med hänsyn till sonens behov, hans egna inkomster samt tillgångar. Det framgår i propositionen till lagen att mindre inkomster av till exempel sommarjobb inte påverkar underhållsskyldigheten. Utgångspunkten för vad ni ska betala är fortfarande föräldrarnas ekonomiska förmåga. Det kan förmodligen inte anses skäligt att ni ska betala mycket mer än när han bodde hemma, då det (utifrån vad jag förstått) var hans val att flytta hemifrån.

Om pappan inte vill betala eller inte vill betala så mycket som ni anser att han ska betala kan ni få underhållsbidraget fastställt genom dom, föräldrabalken 7 kap. 2 § st. 2.

Underhållsstöd.

Om en förälder som har försörjningsplikt vägrar betala eller inte kan betala underhåll kan det bli tal om att begära underhållsstöd från försäkringskassan. Underhållsstöd utgår när föräldrar som inte bor med varandra inte kan komma överens om underhållsbidragets storlek eller om ena föräldern inte kan betala underhållsbidraget alt. underhållsstödet. Detta gäller endast fram till dess att barnet har fyllt arton år. Eftersom er son är 18 år så blir det istället fråga om förlängt underhållsstöd.

Förlängt underhållsstöd.

Efter att er son fyllde arton år måste han bo och vara folkbokförd hos den av er föräldrar som var vårdnadshavare för honom när han fyllde arton år för att kunna få förlängt underhållsstöd. Försäkringskassan betalar därför inte ut underhållsstöd efter det att er son själv har flyttat till annan ort, SFB 18 kap. 2 § se här.

Slutsats.

Ni kan vända er till tingsrätten för att få pappans underhållsskyldighet fastställd i dom. Vill ni gå vidare med ert ärende kan ni kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (993)
2020-11-30 Hur länge behöver man betala underhåll för sina barn?
2020-11-30 Vem betalar för kläder, blöjor m.m. om man har delad vårdnad?
2020-11-30 Underhållsskyldighet för barn över 18
2020-11-30 Underhåll mellan makar

Alla besvarade frågor (86940)