FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll13/05/2014

Underhållsbidrag till 13-årig dotter

Jag och min dotters pappa har inte varit tillsammans sedan hon var ca 5 år, hon är idag 13. Vår dotter bor på heltid hos mig och besöker sin pappa ca 4 timmar i veckan. Jag har aldrig fått mer än "vad lagen säger", för närvarande 1270:- ungefär. Pappan har alltid haft högre lön än mig. Är han inte skyldig att hjälpa till att betala mer, en tonåring kostar mer än 2300:- ( med barnbidraget)! Spelar det någon roll att jag är särbo/sambo sedan ett antal år tillbaka? Vi har aldrig varit på något möte i kommunens regi för att diskutera summan eftersom pappan inte är intresserad av detta alls. Han vill betala så lite som möjligt. Tacksam för klarhet

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt föräldrabalken 7 kap. 1 § ska föräldrarna bidra till barnets försörjning efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas förmåga.

Summan du nämner motsvarar vad Försäkringskassan kan skjuta till om den bidragsskyldige föräldern inte kan eller vägrar betala underhållsbidrag. Den faktiska underhållsskyldigheten kan dock vara högre än detta. På försäkringskassans hemsida finns det ett verktyg du kan använda dig av för att räkna ut er gemensamma dotters faktiska ekonomiska behov och den bidragsskyldiges del av detta, se här: http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/separerar/underhallsbidrag

Om umgängesförälderns inkomst är mycket högre än normalt kan barnet ha rätt till ett s.k. ”standardtillägg”. Syftet med detta är att barnet skall få leva på ett snitt av föräldrarnas ekonomiska förmåga. Ett standardtillägg är avsett att se till att barnet får lite ”guldkant” på tillvaron, i form av fritidsaktiviteter etc. Barnet kan göra anspråk på högre standardtillägg ju äldre barnet blir.

Ditt särbo-/samboskap har ingen betydelse för underhållsbidraget, i och med att din partner inte har någon underhållsskyldighet gentemot din dotter och du inte har någon underhållsskyldighet gentemot din partner.

Det bästa är förstås om ni gemensamt avtalar om den högre summan och använder Försäkringskassans verktyg som en neutral mall. Om detta visar sig omöjligt kan du väcka talan i domstol för att få underhållsbidraget fastställt. Observera dock att vanliga processrättsliga regler som gäller, d.v.s. den som förlorar får bekosta motpartens rättegångskostnader.

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare