FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll01/10/2016

Underhållsbidrag retroaktivt

Hej!

Jag ha fått ensam vårdnad för mina barn, nu i september. 5 år tillbaka har jag uppfostrat mina barn ensam trots att vi hade delat vårdnad. Kan jag be/kräva retroaktivt underhållsbidrag?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Först och främst upphör föräldrars underhållsskyldighet när barnet fyller 18 år om inte barnet har fortsatt skolgång motsvarade grundskole- gymnasienivå, i så fall upphör underhållsskyldigheten när barnet fyller 21. Denna bestämmelsen hittar du i 7 kap. 1 § Föräldrabalken. För underhållsbidrag krävs förutom att du har ensam vårdnad att din son inte varaktigt bor hos sin pappa, detta innebär att det inte får föreligga växelvis boende. Växelvis boende innebär att barnet/barnen bor i princip lika mycket hos båda föräldrarna. Det måste dock inte vara exakt lika mycket hos båda, och enligt rättsfallet NJA 1998 s. 267 menade HD att om ett barn bor två veckor hos den ena och 3 veckor hos den andra föräldern så räknas det som växelvis boende.

Anledningen till att växelvis boende inte får föreligga för att man blir underhållsskyldig är att föräldern, pappan i ditt fall, anses uppfylla sin underhållsskyldighet genom att barnet/barnen bor där.

Är kraven uppfyllda för underhållsbidrag så ska man gå vidare till att se hur stort bidrag det handlar om. Bidragets storlek varierar beroende på föräldrarnas inkomst, och beräknas enligt 3-6 §§ Föräldrabalken. Något förkortat ska en förälder betala en lika stor andel av barnets underhåll som motsvarar den andel deras egna inkomst utgör av föräldrarnas sammanlagda inkomst.

Skyldighet att betala underhållsbidrag kan fastställas genom avtal eller dom, vilket innebär att du kan komma överens direkt med barnets/barnens pappa om att han ska betala underhållsbidrag men om det inte är möjligt kan du stämma fadern i domstol. En domstol får inte fastställa ett underhållsbidrag som avser en period längre än 3 år innan talan om underhållsbidrag väcktes, dagen då domstolen tagit emot stämningsansökan. Det är dock möjligt att du avtalar med barnets far om underhållsskyldighet för en tidigare period. Detta innebär att du kan kräva underhållsbidrag för 3 år tillbaka på rättslig väg. Du och barnets pappa kan dock avtala och gemensamt komma överens om att bidrag ska utgå för alla 5 åren. Reglerna om retroaktivt underhållsbidrag följer av praxis.

Om du och pappan inte kommer överens så blir det aktuellt för dig att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Det som händer om din ansökan blir bifallen är att underhållsbidraget fastställs genom en dom 7 kap. 2 § Föräldrabalken. Här får du en exekutionstitel genom domen 3 kap. 1 § 1 p. Utsökningsbalken och det innebär Kronofogdemyndigheten kan hjälpa dig att driva in de pengar som du och din son är berättigade till.

Hänsyn ska dock även tas till pappans betalningsförmåga.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du vill ha vidare hjälp med ditt ärende så skulle jag tipsa dig att du vänder dig till info@lawline.se


Mvh,

Cornelia NajafiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000