Underhållsbidrag retroaktivt

2016-09-13 i Underhåll
FRÅGA
Kan man bli skyldig att betala underhåll mer än tre år retroaktivt? Och i så fall under vilka omständigheter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om underhållsbidrag finns i föräldrabalken (FB) och regler om underhållsstöd finns i socialförsäkringsbalken (SFB).

Den som väcker talan i rätten om att få underhållsbidrag kan inte få bifall för detta för längre tid tillbaka än tre år före den dag då talan väcktes, om inte den bidragsskyldige medger det, enligt 7 kap. 8 § FB. Vad gäller när försäkringskassan beslutar om att en underhållsskyldig förälder ska betala tillbaka för underhållsstöd utgivet av försäkringskassan så får de inte besluta om att meddela återbetalningsskyldighet för mer än tre år före den dag då meddelande om en gjord ansökan sändes till den bidragsskyldige, enligt 19 kap. 5 § SFB.

Det går således inte att bli skyldig att betala underhållsbidrag, eller att betala tillbaka till försäkringskassan för utgivit underhållsstöd, för länge tid än tre år tillbaka från vissa angivna tidpunkter. Enda undantaget är om den som ska betala själv går med på att betala för fler år bakåt i tiden.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (979)
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag
2020-09-29 Får min 16-åriga dotter flytta hemifrån?

Alla besvarade frågor (85208)