Underhållsbidrag och underhållsstöd till ungdom med eget boende

2015-10-15 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Mina föräldrar har alltid varit skilda, och det är mamma som har haft vårdnaden om mig, och därav har hon alltid fått underhållsstöd/bidrag (?) av min biologiske far. Nu är det så att jag har blivit myndig och går i gymnasiet heltid, och därav så ska detta stöd ges direkt till mig istället. När jag skulle ansöka om förlängt underhållsstöd hos försäkringskassan så avslogs dock detta, i och med att jag inte bor hemma hos min mamma längre. Jag är placerad/har valt att placerats på ett stödboende (egen lägenhet) i och med att hemförhållandena inte alltid har varit de mest gynnsamma för mitt välmående, och därav togs detta beslut. Min socialsekreterare har skickat intyg att hemflytt inte är möjligt, och att placeringen är nödvändig för mitt välmående, men trots detta så tycks jag ändå inte vara berättigad något slags underhållsstöd från min far - trots att jag går i skolan?Socialtjänsten vill heller inte bevilja något ekonomiskt bistånd i och med att mina föräldrar anses vara fullt kapabla till att finansiera mina behov. Mamma tar redan hand om mat/hygienartiklar/medicin och har inte råd att ta hand om ytterligare kostnader.Vem är det som har ansvaret för mina kostnader? Gäller föräldrabalken 1 § även fast jag inte bor hem/är placerad?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om underhållsskyldighet behandlas i föräldrabalken, som du hittar här

Som du säger att föräldrar underhållsskyldiga för sina barn. Det gäller tills barnet är 18 år gammalt, eller så länge barnet går i skolan (gymnasium), dock längst till 21 års ålder, FB 7:1. Föräldrarnas underhållsskyldighet kvarstår även om barnet bor i eget boende. Din pappa är alltså skyldig att bidra till sin försörjning utifrån dina behov och hans ekonomiska förmåga, FB 7:1.

När det gäller frågor om underhåll får man dock skilja på frågan om underhållsbidrag och underhållsstöd. Underhållsbidrag betalas av en förälder som är underhållsskyldig, såsom din far. Skyldigheten att betala underhållsbidrag försvinner som sagt inte för att barnet har ett eget boende. Underhållsstöd däremot, betalas ut av Försäkringskassan. Detta betalas ut till den förälder som bor med barnet, när den underhållsskyldige föräldern (det vill säga normalt den förälder barnet inte bor med) inte betalar underhållsbidrag eller betalar mindre än en viss summa (1 573 kr i månaden). Systemet med underhållsstöd har alltså införts som ett sätt för boföräldrar att få underhåll för barnet (upp till 1 573 kr) även om den andra föräldern av något skäl inte betalar, eller kan betala. Underhållsstöd betalas endast ut för unga över 18 år om den unge är folkbokförd hos den ena föräldern, vilket du alltså inte är. Du kan läsa mer om underhållsstöd på Försäkringskassans hemsida, här.

Ekonomiskt bistånd från kommunen kan endast utgå om alla andra möjligheter till försörjning är uttömda, socialtjänstlagen (här). I och med att dina föräldrar är underhållsskyldiga är dina försörjningsmöjligheter inte uttömda, och du har därför troligtvis inte rätt till ekonomiskt bistånd.

I och med att möjligheten att kräva underhållsstöd via Försäkringskassan i princip inte är möjlig för dig är alternativet att vända dig direkt till din far med krav på underhåll, i enlighet med föräldrabalkens 7 kap.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (975)
2020-09-25 Underhållsskyldighet efter 18-års ålder
2020-09-21 Under­hålls­bidrag när barnet inte bor hos dig
2020-09-18 Är det möjligt att begära underhåll retroaktivt?
2020-09-10 Är jag underhållsskyldig när mitt barn fyllt 18 år?

Alla besvarade frågor (84436)