Underhållsbidrag och underhållsstöd

2016-04-08 i Underhåll
FRÅGA
Hej,Vår son är 15 år och bor heltid hos mig. Hans pappa har betalat 1 273kr/månad för sonen i hela hans liv. Jag har för mig att det var det lägsta beloppet han behövde betala. Har denna summa höjts nu, dvs har sonen rätt till mer pengar?Hälsningar Anna
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige finns det två olika system när det gäller barns rätt till underhåll. Det ena systemet är civilrättsligt, regleras i 7 kapitlet Föräldrabalken (FB) och benämns underhållsbidrag. Det andra systemet är offentligrättsligt, regleras i 18 kapitlet Socialförsäkringsbalken (SFB) och kallas för underhållsstöd.

I 7 kap. 1 § FB anges att ni som föräldrar ska svara för underhåll åt er son efter vad som är skäligt med hänsyn till er sons behov och er egna ekonomiska förmåga. När underhållsskyldigheten bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner. Enligt tredje stycket i samma bestämmelse ska föräldrarna sinsemellan ta del i kostnaderna för barnets underhåll var och en efter sin förmåga.

I 7 kap. 2 § FB framgår att du fullgör din underhållsskyldighet genom att din son bor tillsammans med dig eftersom du då svarar för vardagliga kostnader så som mat, kläder och hyra. Av samma paragraf framgår att din sons pappa ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till er son.

Underhållsstöd som regleras 18 kap. SFB är ett slags komplement till underhållsbidraget. Underhållsstöd utgår först när den bidragsskyldige föräldern brister i sin förmåga eller vilja att betala underhållsbidrag. Underhållsstöd fungerar alltså som ett garantibelopp för dig och sin son om din sons pappa inte skulle betala underhållsbidrag direkt till er.

Den summa (1273 kr i månaden) som du har angett var tidigare det garantibelopp utgick som underhållsstöd. Du har rätt i att denna summa har ändrats. Det skedde nämligen en lagändring 2015. Den nya summan är 1573 kr i månaden, se 18 kap. 20 § SFB. Det är dock viktigt att komma ihåg att denna summa endast är en garantinivå som egentligen inte har med underhållsbidragets storlek att göra. För er sons bästa rekommenderar jag er att komma fram till ett nytt underhållsbidrag. Enligt 7 kap. 2 § 2 stycket FB fastställs underhållsbidrag genom att ni själva avtalar om en summa, eller genom att domstolen dömer ut en summa. Försäkringskassan erhåller en beräkningsmall som ni kan använda er av. Om ni vill ta hjälp av en jurist för att utforma underhållsbidraget och skriva ett avtal om det kan ni exempelvis boka tid hos Familjens Jurist.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Lycka till!

Vänligen,

Josefine Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (993)
2020-11-30 Hur länge behöver man betala underhåll för sina barn?
2020-11-30 Vem betalar för kläder, blöjor m.m. om man har delad vårdnad?
2020-11-30 Underhållsskyldighet för barn över 18
2020-11-30 Underhåll mellan makar

Alla besvarade frågor (86940)