Underhållsbidrag och rätt till avdrag

2017-06-19 i Underhåll
FRÅGA
HejJag har gemensam vårdnad på en pojke som bor heltid hos mig, hans pappa bor i Frankrike och har min son ett par veckor om året. Vi har ett domstolsbeslut om att pappan ska betala 300€ i underhåll per månad. Nu på senaste har pappan börjat dra av en summa utav underhållet under tiden han haft våran gemensamma son. Har han rätt till det? Står ingenting om det i domen.Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om underhållsskyldighet för barn återfinns i Föräldrabalken (FB) 7 kap.

Den förälder som barnet stadigvarande bor hos brukar kallas för boendeförälder och den andra föräldern för umgängesförälder. I ert fall är det du som är boendeförälder och barnets pappa umgängesförälder. Detta har betydelse för underhållsfrågan eftersom att umgängesföräldern ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, FB 7 kap. 2 §. Underhållsbidraget fastställs genom avtal mellan föräldrarna, eller som i ert fall, genom dom.

Umgängesföräldern har rätt att dra av ett belopp motsvarande 1/40 av underhållsbidraget för varje dygn som barnet vistas hos honom/henne, dock med förutsättning att denna förälder haft barnet hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller i minst sex hela dygn under en kalendermånad. Vid beräkning av antalet hela dygn räknas det dygn då barnets vistelse upphör som ett helt dygn. Detta gäller dock inte om vistelsen börjar och upphör under samma dygn, FB 7 kap. 4 §.

Din sons pappa har alltså rätt att dra av en summa av underhållsbidraget under de veckor som han har sonen boende ho sig, förutsatt att vistelsen varar under en sammanhängande tid av minst fem dygn eller minst sex dygn under en månad. Detta gäller oavsett om det står i domen eller inte.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1078)
2021-07-29 Kan man frångå underhållsskyldighet?
2021-07-28 Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?
2021-07-28 Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?

Alla besvarade frågor (94568)