Underhållsbidrag när man inte får kontakta eller träffa barnen

2017-11-15 i Underhåll
FRÅGA
Betalar underhåll trots att jag har dombeslut på att jag inte får ha kontakt eller träffa barnen. Är detta lagligt och kan man överklaga och hur?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Båda föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (se 7 kap. 1 § föräldrabalken (FB)). Om en förälder däremot inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet ska föräldern fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet (se 7 kap. 2 § FB).

Du som som förälder har alltid har en skyldighet att svara för ditt barns underhåll fram till dess att barnet fyller 18 år alternativt 21 år i visst fall, oavsett om du får träffa ditt barn eller inte.

Vad gäller överklagan framgår det inte av din fråga vad det är du vill överklaga och det är därför svårt för mig att ge dig specifika råd. För att överklaga måste du dock ta reda på hur du kan överklaga, t.ex. var överklagandet ska skickas och när. Information om detta står ofta i domen eller myndighetsbeslutet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?