FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll19/10/2017

Underhållsbidrag när barnet bor växelvis hos båda föräldrarna?

mitt ex och jag har delad vårnad om vår son som bor växelvis hos oss, mitt ex bor i ett samboförhålland och jagbor med min fru i vårat hushåll så har vi två barn som bor hemma varannan vecka (min son och fruns dotter) och så har min fru en dotter till som bara bor hos sin pappa(som vi betalar uh till) nu kräver mitt ex att jag skall betala pengar till henne då hon inte har samma inkomst som jag. sonen är 16 år och jag tycker att han skall ha sitt studiebidrag , till saken hör att exet har haft barnbidraget sedan vi skildes (9år).

har hon rätt att kräva pengar av mig? kan det vara mitt fel att hon inte har en lika hög inkomst som mig?

hur reglerar man detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ni som föräldrar ska svara för underhåll åt ert barn efter vad som är skäligt med hänsyn till ert barns behov och er samlade ekonomiska förmåga. I kostnaderna för er sons underhåll ska ni sinsemellan er ta del av dessa var och en efter sin förmåga (7 kap. 1 § FB). Underhåll är egentligen inte till den andra föräldern utan till barnet. Eftersom er son bor hos er växelvis så fullgör ni båda som utgångspunkt er underhållsskyldighet genom att bo med honom och ingen av er ska därför, som utgångspunkt, fullgöra denna genom att betala underhållsbidrag till er son (7 kap. 2 § FB).

Det finns ett rättsfall från Högsta domstolen där den ena föräldern ålades att betala underhållsbidrag till barnet när denne hade högre inkomst än den andra föräldern, trots att barnet bodde växelvis (se 7 kap. 6 § FB och NJA 2013 s 955). Detta motiverades med att det är en central princip att barn ska ha likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om de inte lever med dessa tillsammans. Barn ska därför ha rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har och, vid växelvis boende, inte endast under den tid barnet bor med föräldern. Det går alltså att argumentera för att du ska fullgöra din underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till din son om du har större inkomst.

Om din son har rätt till underhållsbidrag, eller inte, är i slutändan upp till en domstol vid en prövning av frågan. Det är svårt för mig att säga om han har det eftersom jag inte vet hur mycket det skiljer mellan era inkomster. Huvudregeln är dock att du fullgör din underhållsskyldighet utan att betala underhållsbidrag eftersom er son bor hos dig.

Vänligen,

Hanna RappmannRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”