FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll20/09/2017

Underhållsbidrag mellan makar under prövotid och efter äktenskapsskillnad

Hej. Vi kommet att skilja oss och skicka in handlingarna inom några dagar, jag har förstått att jag är underhållskyldig mot henne under ev prövotid eller tills skilsmässan har gått igenom. Vad innebär detta? Mat? Boende? Kläder? Nöje? Nu vill hon klippa sig, ha en bil och nya kläder. Hon har en dotter på tre år med delad vårdnad med sin tidigare man/kille. Min fru arbetade som tidnings bud i samband med sin dotters tillkomst, innan vi träffades, men fick sluta med detta eftersom en kombinationen med barn och nattjobb som ensamstående förälder inte fungerar, hon sade därför upp sig och saknade därför försörjning och inkomst, hon började då läsa upp sina betyg, för att kunna utbilda sig innan vi träffades men fick avbryta detta pga av att hennes förutsättningar ändrades. Vi träffades för snart fem månader sedan, i början av Maj och gifte oss 4:e Augusti i år. Hon har inget jobb, ingen a kassa, alfa kassa eller liknande, och det har nyligen framkommit att hon är utsliten i sina armar, dokumenterat hos läkare sedan tio år tillbaka, tennis armbåge och golfarm, detta har hon haft tio år på sig att ta tag i, men pga viss stolthet, envishet och ingen skall berätta för mig attityd, så vägrar hon gå till läkare och utreda sina skador på nytt med ev operation, rehabilitering, arbetsträning osv. Då kan hon få hjälp med att hitta en försörjning som fungerar i längden med hjälp av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Jag menar att hon är skyldig att sjukskriva sig för att på så sätt få en ersättning som hon är berättigad till eftersom hon faktiskt har dokumenterade problem som eskalerat under åren. Hon vill inte göra detta med motivationen att det är för lite pengar, att hon behöver mer pengar och därför söker jobb istället, är det inte hennes skyldighet att ordna sin del av försörjningen efter bästa förmåga, fram tills den dagen hon faktiskt har ett jobb , hon kan även söka försörjningsstöd hos arbete/försörjning i kommunen där hon bor och bostads bidrag. Finns det schabloner för detta, eller max belopp. Hur mycket har hon laglig rätt till. Och hur regleras detta gentemot hennes kommande Lön/ersättningar. Jag har enskild firma i byggbranschen med väldigt varierande inkomst beroende på livet prövningar, investeringar, sjukskrivningar osv. Jag deklarerade ca 430 000 kr 2014, 245 000 kr 2015, och nu 2016 blir det ca 80 000 kr. 2017 vet jag inte än. Min önskan är hjälpa henne inom rimliga gränser, men jag vill inte bli utnyttjad. Jag har fram till dags datum betalat i princip allt sedan hennes CSN upphörde för ett par månader sedan.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhåll under äktenskap
Enligt lagen ska ni som makar under äktenskapet leva på ungefär samma ekonomiska standard. Detta innebär att makarna efter sin förmåga ska bidra till det underhåll som behövs för att gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. (6 kap. 1 § ÄktB) Precis som du skriver har hon alltså en skyldighet att bidra till att era gemensamma och personliga behov tillgodoses efter bästa förmåga.

Eftersom du har haft en högre inkomst under ert äktenskap faller det sig naturligt att du även betalar en större del så att ni har kunnat leva på ungefär samma ekonomiska standard, så verkar även ha varit fallet utifrån din fråga. (6 kap. 2 § ÄktB)

Underhåll under prövotid
Angående underhåll under prövotiden gäller att den make med den större inkomsten ska betala underhållsbidrag till den andre maken så att bestämmelserna ovan är uppfyllda, dvs. att makarna har ungefär samma ekonomiska standard. (6 kap. 3 § ÄktB) Exakt hur mycket detta belopp ska vara i ert fall kan jag tyvärr inte uttala mig om men underhållsbidraget ska alltså göra så ni har ungefär samma ekonomiska standard och att gemensamma och personliga behov tillgodoses. Till gemensamma behov räknas utgifter för mat, bostad och liknande medan till personliga behov räknas utgifter för kläder, hygien och liknande. Om ni inte kan komma överens om hur stort underhållsbidraget ska vara kan ni vända er till domstolen som kan fastställa det.

Underhåll efter äktenskapsskillnad
Huvudregeln är att makarna var för sig själva ansvarar för sin försörjning efter att skilsmässan gått igenom. (6 kap. 7 § ÄktB) Det är alltså endast i undantagsfall som underhållsbidrag aktualiseras efter äktenskapsskillnad.

Din ex-fru kan ha rätt till underhållsbidrag under en övergångstid med hänsyn till din förmåga och övriga omständigheter. Bedömningen görs alltså utifrån hennes behov av ekonomiskt stöd och din betalningsförmåga. Efter äktenskapet finns det inte längre något krav att ni som före detta makar ska leva på samma ekonomiska standard utan underhållsbidrag kan endast aktualiseras om hon inte klarar sin försörjning över huvud taget. Underhållsbidrag under en övergångsperiod kan exempelvis aktualiseras om hon studerar för att senare kunna få ett jobb. Trots att det även skulle finnas behov av ekonomiskt stöd och förmåga från dig att utge underhåll görs dessutom en prövning av huruvida äktenskapet begränsat hennes möjlighet på arbetsmarknaden.

Underhållsbidrag kan även aktualiseras under längre tid än som avses ovan om det rör sig om ett långvarigt äktenskap (riktlinje är 20 år) eller om det finns synnerliga skäl. Vi denna prövning ska hänsyn tas till om hon skulle behöva bidrag för att skaffa sig pensionsskydd. Försörjningssvårigheterna ska här vara av mer bestående slag och kan utgöras av en kombination av hög ålder, brist på utbildning och sjukdom. Denna bestämmelse kan dock endast aktualiseras i undantagsfall och tillämpas mycket återhållsamt.

Slutsats
Angående underhåll under prövotiden kan detta aktualiseras i ert fall eftersom du har en högre inkomst och för att ni ska kunna ha ungefär samma ekonomiska standard. Underhållets storlek beror av era inkomster och utgifter men om ni inte kan komma överens kan ni vända er till domstolen som fastställer hur stort detta ska vara. Hon ska dock ordna sin försörjning efter bästa förmåga och du ska inte behöva betala underhåll till henne bara för att hon inte gör det hon kan för att få in pengar. Om ni inte kan komma överens om ett skäligt underhållsbidrag rekommenderar jag att ni ska vända er till domstolen som kan fastställa detta så du inte blir utnyttjad.

Om skilsmässan går igenom är huvudregeln att vardera make svarar för sin egen försörjning och att underhållsbidrag mellan makarna alltså inte är aktuellt. Det finns dock undantag från denna regel och hon kan möjligtvis ha rätt till underhållsbidrag under en övergångsperiod om hon inte klarar sin försörjning alls, här behöver dock inte underhållsbidraget vara lika stort som tidigare eftersom hon inte har rätt till samma ekonomiska standard som du. Om hon har rätt till underhållsbidrag efter äktenskapets upplösning och hur stort detta i så fall ska vara fastställs av domstolen om hon yrkar att hon vill ha underhållsbidrag vid äktenskapsskillnaden.

Hoppas detta besvarade dina frågor, om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakta mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.

Med Vänlig Hälsning

Felicia LundgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000