FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll07/07/2014

Underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad

Är gift, står inför en ev. skilsmässa. Maken och jag tjänar ungefär lika mycket. Huset som vi bor i ägs sedan ett par år tillbaka av maken, gavs till honom av föräldrarna, som enskild egendom. (detta utan att meddela mig...) Tidigare har vi hyrt huset av hans föräldrar.

Det innebär att vid en skilsmässa är det jag som får flytta. På huset finns inga lån, utan enbart driftskostnader, som är mycket låga. Kanske betalar 2500 kr/månaden..

Jag måste alltså skaffa mig en hyreslägenhet med plats för bägge barnen, det blir en 4:a. Hyra kommer att ligga runt 7-8000 kr/mån. Jag kommer alltså att ha mycket större kostnad för bostaden än maken.

Barnen, ialla fall det yngre, kommer förmodligen att vara något mer hos mig än hos pappan, eftersom han har oregelbundna arbetstider.

Min fråga är: Baserat på ovanstående, har jag rätt att kräva underhållsbidrag och hur mycket?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Underhållsbidrag efter äktenskapsskillnad regleras i 6 kap 7 § äktenskapsbalken, https://lagen.nu/1987:230. Huvudregeln är att makar ska försörja sig själv efter äktenskapets slut och alla förpliktelser gentemot varandra upphör. Undantagen till detta finns i andra och tredje styckena i nämnda paragraf och berör underhållsbidrag som en make kan komma att behöva betala till den andra maken. Dessa ska tillämpas restriktivt och ska främst ske bara under en övergångsperiod. Reglerna aktualiseras om en make till exempel genom omskolning eller utbildning behöver förbättra sin förvärvsinkomst vilket kan vara aktuellt när den maken varit hemma med barnen och därför inte har samma möjlighet till att försörja sig själv. Bedömning om underhållsbidrag ska utgå görs utfrån makens betalningsförmåga och den behövande makens behov. Vad gäller behovet finns ingen rätt att leva på samma standard som under äktenskapet utan det ska vara fråga om att man överhuvudtaget inte ska kunna försörja sig.

Efter vad du har angett i din fråga om att du och din make har ungefär samma inkomst torde du överhuvudtaget inte vara berättigad till underhållsbidrag. Att din make har ett billigare boende än du efter skilsmässan kommer antagligen inte vara tillräckligt för att berättiga dig underhåll. Om du trots detta skulle vara berättigad skulle det nog bli en ganska låg summa och under max ett år.

Hoppas du har fått svar!

Matilda HellströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000