Underhållsbidrag då barnet går i skola

2016-05-31 i Underhåll
FRÅGA
Hej, min son blir 18år i juni. Han bor hos sin mamma, han går inte i gymnasiet då han är skol trött utan han blir "slussad" på möten å små grejor som dom gör för ungdomar som tappat sugen för skolan m.m han får studiebidrag men min fråga är, måste jag fortfarande betala underhållsbidrag när han inte går i vanlig gymnasie? Hans plan efter sommaren är hitta praktik någonstans? Måsta jag ändå betala underhållsbidrag??? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör underhållsbidrag finns aktuella regler i föräldrabalken (FB), som du hittar här.

Enligt reglerna i föräldrabalken ska föräldrar ansvara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, FB 7:1.

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton. Om barnet går i skola, i form av grundskola, gymnasium eller liknande grundutbildning, efter denna tidpunkt är föräldrarna underhållsskyldiga tills barnet fyller tjugoett, FB 7:1 2st.

Då din son i juni blir arton och han inte studerar i grundskola eller gymnasiet blir det avgörande om detta kan ses som liknande utbildning. Om den verksamhet han nu är delaktig i är att betrakta som liknande grundutbildning är svårt att bedöma utifrån de omständigheter du anger men exempel på vad som är att anse som liknande utbildningar är kompletterande studier på komvux och ytterliggare gymnasieutbildningar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vid vidare frågor är du välkommen att kontakta oss igen här eller via telefon 08-533 300 04.


MVH

Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll