Underhållsbidrag av förre föräldern efter adoption

2016-08-08 i Adoption
FRÅGA
min man vill adoptera mitt barn kan jag fortfarande få underhållsbidrag av mitt ex?
SVAR

Hej, vad roligt att du vänt dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Om din man av rätten beviljas adoptera ditt barn kommer det juridiska ansvar som nu åvilar ditt ex såsom barnets rättsliga och kanske även biologiska förälder att flyttas över till din man, se föräldrabalken 4 kap. 8 § 1 st. Som adoptivfar blir det istället din man som ansvarar för att ditt (och nu även din mans) barn får en tillfredställande försörjning och inte ditt ex, se föräldrabalken 6 kap. 2 § 2 st. När rätten bedömer om en adoption bör ske tar de hänsyn till om du med ditt ex har träffat avtal om underhåll eller annan ersättning. Att adoptera ett barn ska inte grunda sig på ekonomiska vinningar utan en adoption kommer enbart beviljas om det är lämpligt och för barnets bästa. Dock är det självklart tillåtet att du av ditt ex begär skälig ersättning som uppkommer i samband med adoptionen, men som sagt: adoptionen ska inte vara en ekonomisk affär, se föräldrabalken 4 kap. 6 § 2 st. och 4 kap. 10 § 1 st.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (571)
2021-01-18 Fråga om behov av adoption, lämplighetsbedömning och samtycke
2021-01-17 Kan familjehemmet adoptera ett barn
2020-12-31 Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?
2020-12-31 Uppgifter om adoption

Alla besvarade frågor (88233)