FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll08/07/2021

underhållsbidrag

Hej.

Jag har två barn som bor hos mig på halvtid, det vill säga att pappan har barnen lika mycket som mig. Men nu under sommarlovet så har jag haft barnen 1 månad i sträck på grund av att han jobbar. Han har enbart haft dem någon enstaka kväll, men inte över natten. Jag försöker prata med honom att mina kostnader för mat har varit väldigt hög under denna månaden och vill att han ska bidra med matpengar. 1500 kronor skulle jag vilja ha, men han tycker det är för mycket. Jag menar att 3 mål mat om dagen plus mellanmål kostar mer än så egentligen, men att jag betalar resten.

Finns det några bestämmelser över hur detta kan gå till eftersom vi har delad vårdnad den större delen av året?

Med vänlig hälsning, Bea

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrars underhållsskyldighet regleras i 7 kap. föräldrabalken (FB).

Av 7 kap. 1 § FB följer att föräldrarna ska svara för underhåll till barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Hänsyn ska tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifter om dessa. Detta innebär att underhållsbidragets belopp måste bestämmas utifrån varje enskilt fall eftersom varje barns behov är individuellt.

Socialstyrelsen har arbetat fram riktlinjer för hur underhållsbidraget ska beräknas. Dessa schabloner är dock inte mer än en utgångspunkt och måste justeras med hänsyn till barnets individuella behov. Schablonbeloppet avser täcka barnets grundläggande behov. Därutöver kan särskilda kostnader, så länge de är godtagbara, också anses- ingå i barnets-behov av underhåll. Dessa kostnader ska då läggas till schablonbeloppet. Vilka behov barnet har varierar beroende på ålder, kön och levnadssitoation (Uppsala tingsrätts dom 2018-10-23 i mål T 699-17). Det är således svårt att avgöra vilket belopp som är skäligt att betala i underhållsbidrag, men det bör i vart fall täcka de behov som ett barn vanligtvis har.

Skulle underhållsbidraget av någon anledning utebli från barnets andra vårdnadshavare finns det möjlighet att ansöka om underhållsstöd genom försäkringskassan. Du kan få underhållsstöd om du och den andra föräldern inte kan komma överens om underhållsbidrag eller om han inte kan betala. Om den andre föräldern inte betalar något underhåll alls får du 1 673 kronor per månad till och med månaden när barnet fyller 11 år, därefter 1 823 kronor till och med månaden när barnet fyller 15 år och 2 223 kronor efter att barnet har fyllt 15 år . Om den andra föräldern betalar ett lägre underhåll så får du ett utfyllnadsbelopp från Försäkringskassan, vilket ger dig totalt 1 673 kronor, 1 823 kronor eller 2 223 kronor per månad. Du får alltså pengar dels från Försäkringskassan, dels från den andra föräldern.

Beträffande underhållsstöd kan du besöka försäkringskassans hemsida för att ta reda på mer: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/for_foraldrar_som_inte_lever_ihop/barnet_bor_hos_dig/underhallsstod_nar_barnet_bor_hos_dig

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku ChiuRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000