Underhållsbidrag

2020-05-28 i Underhåll
FRÅGA
Hej.Hur ska man räkna ut underhållsbidrag ifall ena barnet 12 år bor hos sin far i ett samhälle med färre än 20000 invånare och det andra barnet bor hos sin mor i en stad med över 100000, men färre än 200000 invånare? Ska man använda Försäkringskassans uträkningshjälp per barn eller hur ska man räkna ut vad respektive förälder ska betala. Barnen kommer varannan helg till resp. förälder är planen, men det kan variera allt mer med åldern.
SVAR

Hej!

Ni kan antingen komma överens om ett skäligt underhållsbidrag rörande vardera barn och skriva ett avtal om detta. Ni kan även, som du nämner, använda försäkringskassans uträkningshjälp och då per barn. Underhållsbidraget ska vara utifrån de enskilda förhållandena och vissa barn kräver mer underhållsbidrag än andra.

Man har även rätt till umgängesavdrag, vilket regleras i 7 kap 4§ FB. Avdragsregeln innebär att man får dra av 1/40 av underhållsbidraget om (1) man har haft barnet minst 6 dygn över en månads period eller (2) om du har haft barnet 5 dygn i rad. Uppfyller du dessa krav får du dra av 1/40 per fullbordad dygn.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sandra Rust
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1008)
2021-01-19 Underhållsskyldighet i samkönad relation
2021-01-19 Hur stort underhållsbidrag är rimligt?
2020-12-28 Betala underhåll - barn i familjehem
2020-12-25 Förälders underhållsskyldighet för myndigt barn med skolfrånvaro

Alla besvarade frågor (88294)