Underhållsbidrag

2020-05-27 i Underhåll
FRÅGA
Har en som bara bott hos mig, idag är han 18år och studerar, hans pappa är välavlönad och min fråga är, hur mycket skall han betala i underhåll
SVAR

Hej!

Ett underhållsbidrag är ett belopp som den bidragsskyldige föräldern kan betala. Vad gäller ett underhållsbidrag finns det ingen max gräns och beloppet kan ni komma överens om genom ett avtal eller så kan det fastställas genom en dom enligt FB 7:2 p. 2.

Vad som är rimligt att pappan ska betala är svårt att säga då man måste ta hänsyn till varje enskilt fall. På försäkringskassans hemsida finns ett hjälpmedel där det går att räkna ut en skälig summa på underhållsbidraget. Hemsidan hittar du här. På hemsidan finns även en avtalsmall som kan användas för att skriva avtalet rörande underhållets storlek.

På hemsidan finns även mer information om hur man kan gå till väga ifall ni inte kommer överens.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med Vänlig Hälsning

Sandra Rust
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (975)
2020-09-25 Underhållsskyldighet efter 18-års ålder
2020-09-21 Under­hålls­bidrag när barnet inte bor hos dig
2020-09-18 Är det möjligt att begära underhåll retroaktivt?
2020-09-10 Är jag underhållsskyldig när mitt barn fyllt 18 år?

Alla besvarade frågor (84337)