FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll11/05/2019

Underhållsbidrag 18-åring

Hej!

Min son 18år bor hos sin mor (vi är separerade). Sonen tar studenten nu i juni och har inget arbete därefter. Det ser inte ut som han fortsätter studera senare. Mamman äger en bostadsrätt där 18-åringen och hans bror 24år, som jobbar, bor. Mamman har flyttat in hos sin nya partner på annan ort. Enligt barnen och mamman så har dom kommit överens om att 24-åringen ska betala halva kostnaden och nu kräver mamman mig på den resterande halva halvan av kostnaden för 18-åringen. Mamman hävdar att vi har försörjningsplikt fortsatt. Jag betalar direkt underhåll till 18-åringen. Frågan är: Är jag tvungen till att betala min halva för sonens räkning trots?


Lawline svarar

Hej! Och varmt välkommen till Lawline.

Som jag har förstått din fråga rör det underhållsbidrag, då din son inte varaktigt bott hos dig utan med sin mor. Aktuell lag för din fråga blir då föräldrabalk (FB).

Utifrån detta kan sägas att utgångspunkten är att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet för barnets grundläggande försörjning. Detta genom att betala underhållsbidrag till barnet om; föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnad om barnet gemensamt men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Det vanligaste är att detta utgår beräknat från förälderns inkomst.

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Undantag finns dock om barnet fortfarande går i skola efter denna tidpunkt, då är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid skolgången pågår, dock längst intill barnet fyller 21 år (7:1 2 st FB). Till studier räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan eller annan jämförlig grundutbildning (det vill säga inte högskola/universitetsutbildning eller dylikt). Din son kommer ta studenten och har då avslutat sin grundutbildning. Efter avslutat gymnasieutbildning upphör i regel underhållsskyldigheten.

Sammanfattningsvis finns det inget i din fråga som skulle tyda på att du fortfarande har en underhållsskyldighet för din son efter det att han gått ut sin grundutbildning. Han är 18 år och du måste inte betala hans hyra efter det att han tagit studenten. (Notera att underhållsskyldigheten alltså fortgår fram till denna tidpunkt, det vill säga tills dess att hans grundutbildning är avklarad).

Jag hoppas detta har gett svar på din fråga! Tveka inte annars att höra av dig till Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Anneli NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”