FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll21/05/2016

Underhållsskyldighet för myndiga barn & mottagare av underhåll efter att barnet fyllt 18 år

Hej jag har några frågor ang underhållsstöd som jag betalar för min 18åriga dotter.

1. Kan jag med all laglig rätt betala underhållet till min dotter istället för till mamman där min dotter bor? Mamman och jag kommer inte överens och hon blandar gärna in advokater för att lösa saker till sin fördel. Så finns det någon som helst laglig risk att jag inte skulle kunna betala in pengarna på min dotters konto?

2. Min dotter läser på gymnasiet, har ett år kvar, men för stunden har hon inte planer på att studera vidare. Då innebär det att jag inte betalar mer underhåll. Men hur fungerar det om hon senare beslutar sig för att läsa vidare, ska jag börja betala underhåll igen då fram till hon är 21?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Föräldrars underhållsskyldighet för sina barn regleras i Föräldrabalkens (FB) kap 7 och även i Socialförsäkringsbalkens kap 17-19.

En förälder är underhållsskyldig gentemot sitt barn tills dess att barnet fyller 18 år. Detta framgår av FB 7:1 1 st. Av FB 7:2 2st framgår det dock att om barnet fortfarande går i grund eller gymnasieskola efter 18 års ålder, fortsätter föräldern att vara underhållsskyldig tills dess att barnet har slutat skolan eller fyller 21 år.

Vad gäller din andra fråga, kommer alltså du att vara underhållsskyldig för din dotter tills dess att hon går ur gymnasiet, men som längst tills dess att hon fyller 21 år. Efter din dotters student har du inte längre någon underhållsskyldighet gentemot henne även om hon studerar vidare

Sin underhållsskyldighet kan en förälder uppfylla på olika sätt. Med hänvisning till din beskrivning av din livssituation, kommer jag i mitt svar på din första fråga att utgå ifrån att din dotter bor hos sin mor heltid.

När din dotter bor hos sin mor heltid, uppfyller du din underhållsskyldighet genom att betala underhåll. I frågan anger du att det är underhållsstöd du betalar för din dotter. Med hänvisning till de oklarheter du sedan frågar om, kan jag dock inte utesluta att det egentligen är fråga om underhållsbidrag. Jag kommer därför att redovisa svar utifrån båda tänkbara situationer.

Om du betalar underhållsbidrag

Underhållsbidraget fastställs, enligt FB 7:2, genom avtal eller genom domstolsdom. Finns det ett avtal eller en dom på att du ska betala underhåll, är det alltså underhållsbidrag, och inte underhållsstöd, du betalar för din dotter. Med hänvisning till att du för närvarande betalar underhållet till modern, är det väldigt sannolikt att det är just underhållsbidrag du betalar. Underhållsbidraget betalas nämligen direkt av den föräldern som barnet inte bor hos, till boendeföräldern.

FB 7 kap inte uttryckligen reglerar till vem underhållsbidraget i praktiken ska betalas till, framkommer det av FB 7:2 att du som förälder ska betala underhållsbidraget till barnet. När barnet är omyndigt, betalas underhållsbidraget till boendeföräldern, eftersom barnet pga sin omyndighet då inte själv får ha hand om sin egen ekonomi. Detta framkommer av FB 9:1. Din dotter har å andra sidan fyllt 18 år och eftersom det är till henne du är underhållsskyldig, och inte till hennes mor, är det till din dotter underhållsbidraget ska betalas. Detta framkommer även på Försäkringskassans hemsida HÄR.

Om du betalar underhållsstöd

Underhållsstöd är, tillskillnad från underhållsbidrag, en förmån inom socialförsärkingen som betalas ut av Försäkringskassan. Betalar du underhållsstöd, är det frågan om förlängt underhållsstöd enligt SFB 18:2 och 18:6, eftersom din dotter är över 18 år. Du vet om du betalar underhållsstöd genom att underhållsstödet betalas ut av Försäkringskassan till din dotters mor, medan du sedan i efterhand måste betala tillbaka detta underhållsstöd till Försäkringskassan. Innan din dotter fyllt 18 år ska du därmed bara indirekt, via Försäkringskassan, betalat till modern.

Betalar du underhållsstöd, behöver du inte bekymra dig över att du indirekt skulle behöva betala till din dotters mor. Nu när din dotter är över 18 år kommer Försäkringskassan automatiskt betala underhållsstöd direkt till din dotter. Detta framkommer HÄR.

För din del är det då bara att som tidigare fortsätta betala tillbaka underhållsstödet till Försäkringskassan.

Slutsats

För att sammanfatta allt som sagts, kan det först konstateras att du aldrig mer kommer att behöva svara för någon form av underhåll för din dotter efter det att hon har tagit studenten. Vad gäller om du numera kan betala ditt underhåll direkt till din dotter, kan det kan dessutom konstateras att detta går oavsett om du betalar underhållsbidrag eller underhållsstöd. Det är till din dotter du är underhållsskyldig, och nu när hon är myndig ska underhållet gå direkt till henne.

Skulle du ha fler frågor, eller skulle du vilja ha hjälp med att skriva ett kontrakt med din dotter om underhållsbidrag eftersom hon numera är den direkta mottagaren av detta, är du välkommen att att boka tid hos oss på Lawline HÄR, eller ringa oss på 08-533 300 03.

Vänligen,

Alexandra LantzRådgivare
Hittade du inte det du sökte?