Underhåll vid varannan vecka boende

2016-07-06 i Underhåll
FRÅGA
Min man har 1 barn sedan tidigare (fiktivt namn Sara) och vi har 2 gemensamma barn. Sara 7 år bor varannan vecka. Samarbetet är inte bra mellan föräldrarna. Vi har separata kläder och har hitintills alltså två uppsättningar av allt för att slippa anklagelser. Fritidsavgiften går till mamman eftersom Sara är folkbokförd där. Min man låter mamma få hela barnbidraget och har sagt att hon skall använda ”hans” del till halva fritidsavgiften. Saras mamma är nu mycket upprörd då hon menar att min man skall betala underhållsbidrag till Sara och hon motiverar det med att vi har bättre ekonomi än hon. Saras mamma har en grundlön på 28000kr i månaden. Hon bor med sin sambo i en bostadsrätt och de har ny bil. Hon har alltid haft svårt att hushålla med sin lön och har tidigare hamnat efter med hyror etc. Med nya sambon har hon det lite stabilare. Vi vet att hennes sambo inte är försörjningspliktig för Sara då de inte är gifta eller har gemensamma barn. Saras mamma menar att vi har två inkomster och att vi därför skall betala mer. Vi har båda 34000kr i lön. Jag tycker det låter konstigt att vi skall betala mer då vi ju faktiskt är försörjningsskyldiga för 3 barn. Är jag försörjningsskyldig för Sara eftersom vi är gifta och har gemensamma barn? Gäller det endast om min man inte skulle kunna betala? Eller räknas min inkomst ihop med min mans och därefter jämförs den mot hennes egen? Har hon rätt i att min man eller vi skall stå för mer än hälften av Saras kostnader? Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om underhåll finns i föräldrabalken (FB).

Utgångspunkten är att föräldrar är underhållsskyldiga till sina barn enligt 7 kap. 1 § FB. Detta ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till Saras behov och hennes föräldrars samlade eknomiska förmåga. En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om denne inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern enligt 7 kap. 2 § FB. Eftersom Sara bor hos er och hos sin mamma varannan vecka så fullgör båda hennes föräldrar sin underhållskyldighet och hon har därför inte rätt till underhållsbidrag från någon av dem.

Eftersom du varaktigt bor tillsammans med Sara och hennes pappa, som jag utgår från har vårdnad om henne, och ni är gifta samt har gemensamma barn så är du underhållsskyldig för henne (det hade dock räckt att ni antingen var gifta eller hade gemensamma barn när du varaktigt bor med Sara). Detta gäller dock inte till den del hon kan få underhåll från sin mamma enligt 7 kap. 5 §. Hade Saras mamma inte kunnat betala hennes underhåll hade du varit skyldig att hjälpa din man att betala hennes underhåll. Styvföräldrars underhållsskyldighet ersätter inte biologiska föräldrars underhållsskyldighet utan är subsidiär och tanken med den är att alla barn i en familj ska leva på samma nivå.

Lagtexten utgår från att både Saras mamma och pappa fullgör sin underhållsskyldighet när de har henne hos sig vilket innebär att underhållsbidrag inte ska betalas ut för att ni har högre inkomst än vad Saras mamma har så länge Saras föräldrar inte kommer överrens om något annat. Du är subsidiärt underhållsskyldig för Sara om hennes mamma inte skulle kunna betala underhåll men detta syftar främst på att Sara och era gemensamma barn ska leva på samma standard. Du behöver inte betala pengar till Saras mamma.

Hoppas det var svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1061)
2021-06-17 Kvarstår underhållsstödet när den ena föräldern gifter sig?
2021-06-09 Villkor i underhållsavtal
2021-06-08 Måste jag betala min ex-makes hyra och kan man vägra att betala räntekostnader?
2021-05-29 Rätt till ersättning för resor vid umgänge

Alla besvarade frågor (93196)