FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll12/05/2015

Underhåll vid delad vårdnad

Hej, Jag har en fråga om underhåll vid delad vårdnad. Vårt gemensamma barn bor halva tiden. Jag får barnbidraget + 420:- av mitt ex. Jag anser dock att denna summa är väldigt låg för en grabb på 15 år och idag är det jag som står för alla kostnader (utom mat när han bor hos mitt ex).

tacksam för lite råd om vad som gäller.

Lawline svarar

Hej,

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om underhåll till barn regleras i 7 kap föräldrabalken. Kapitlets första paragraf stadgar att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade förmåga. Underhållsskyldigheten fullgöra således genom att föräldern betalar barnets mat, boende, kläder osv.

Båda föräldrarna fullgör således sin underhållsskyldighet genom att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna och ett underhåll kan endast betalas ut om barnet bor varaktigt hos en av föräldrarna. Detta stadgas i 7 kap 2 § föräldrabalken. Alltså, ni fullgör vardera underhållsskyldighet genom att er son bor hos er.

Här kan man även nämna en dom från Högsta domstolen (NJA 2013 s. 955) som innebär att en förälder kan få betala underhåll vid växelvis boende. Högsta domstolen säger här att regeln i 7 kap 6 § föräldrabalken ska tillämpas i förhållande till den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre, om barnet inte får underhåll från föräldern som det har rätt till enligt 7 kap 1 § föräldrabalken. Vad betyder då detta?

Jo, innan denna dom kom har det varit omöjligt för en förälder med sämre ekonomi att få underhåll från den andre vid växelvis boende. Barn har ju rätt till samma standard hos båda föräldrarna. Alltså ska den som har bättre ekonomi betala mer än den andra föräldern till barnen.

Men om er ekonomiska situation är likartad, ska ni dela på utgifter så som försäkring och andra större utgifter och som jag skrev ovan fullgörs underhållsskyldigheten genom att barnet bor hos föräldern.

Skulle du behöva mer hjälp eller har fler frågor skulle jag rekommendera dig att vända dig till en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt och underhållsfrågor. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Emma RagnarssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”