Underhåll till barn som förälder ej träffar

2017-07-27 i Underhåll
FRÅGA
Gällande undehållsbidrag. Har en son på 9 år nu som jag aldrig får / kan träffaBor på olika orter och mamman och jag kommerInte överens! Så ang ubh, vad är min skyldighet!?Att betala 1600 till nån man inte får träffa känns underligt! Är det bara att fortsätta eller hur ligger det till!?
SVAR

Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst bör påpekas att barnet har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med enligt 6 kap 15 § Föräldrabalken (FB).Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. En förälder som inte får träffa sitt barn kan föra talan i rätten så att rätten beslutar om umgänge mellan barnet och den föräldern, se 6 kap 15 a § FB. Det finns således en möjlighet att få träffa sitt barn med hjälp av rätten om föräldrarna inte kan komma överens om detta på egen hand.

När det gäller underhåll så gäller enligt 7 kap 1 § FB att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Enligt 7 kap 2 § FB ska underhåll betalas om föräldern antingen inte har våärdnden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den ena föräldern.Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal.

Föräldrar ska alltid svara till sina barns underhåll. Skyldigheten upphör når barnet fyller 18 år eller senast 21 år om barnet fortfarande går i skolan efter det fyllt 18 år, se 7 kap 1 § 2st. FB.

Om en förälder inte fullgör sin plikt att betala underhåll så kan föräldern utsättas för verkställighet enligt Utsökningsbalken (UB). Om det är ett avtal som är skriftligt och bevittnat avtal så sker verkställighet enligt 3 kap 19 § UB. Om det är en dom så sker verkställighet enligt 3 kap 3 § UB.

Det innebär att föräldrar alltid har en skyldighet att betala underhåll oavsett om de träffar sitt barn eller ej. Om en förälder ej kan betala underhåll på grund av ekonomiska skäl, finns det bestämmelser som underhållsstöd i 18-19 kap Socialförsäkringsbalken,

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till en av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med.

Med vänliga hälsningar,

Michelle Rinaldo Iversen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1075)
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?
2021-07-15 Hur länge har föräldrar försörjningsplikt till sina barn?
2021-07-12 Underhåll till barn som är 20 år?
2021-07-08 underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (94271)