FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll12/07/2016

Underhåll till barn

Är ens föräldrar skyldiga att ge en mat och husrum när man går i gymnasiet och bor hemma? Eller ska man använda studiebidraget och betala hyra till sina föräldrar för att få bo där, och dessutom köpa egen mat?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt Föräldrabalken 7 kap 1§ är föräldrar skyldiga att svara för underhåll åt sina barn. Den här underhållsskyldigheten sträcker sig till dess att barnet fyller 18 år eller, om barnet går i skolan (grundskola eller gymnasiet), till dess at barnet har gått ut skolan. Underhållsskyldigheten kan dock som längst sträcka sig till dess barnet fyller 21 år.

Föräldrarnas underhållsskyldighet innebär att föräldrarna i första hand ska tillgodose barnets grundläggande behov av försörjning såsom för boende, mat och kläder. Om barnet har större behov av försörjning av någon anledning eller om föräldrarnas ekonomiska förutsättningar motiverar det kan det ställas högre krav på underhållsskyldigheten. Föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms alltså utifrån vilka behov barnet har och vilken ekonomi föräldrarna har. Utöver detta tar man även hänsyn till om barnet har några egna inkomster eller liknande. Vanligen fullföljs den här underhållsskyldigheten genom att föräldrarna betalar för barnets boende, mat, kläder m.m. medan barnet bor hos dem. Om det inte går till på detta sätt, vilket kan vara fallet om föräldrarna inte bor tillsammans, är föräldrarna skyldiga att betala ett underhållsbidrag till barnet enligt Föräldrabalken 7 kap 2§.

Eftersom att du bor hemma hos dina föräldrar och du fortfarande går i gymnasiet, är dina föräldrar skyldiga att försörja dig fram till dess att du gått ut gymnasiet. Dina föräldrar är då skyldiga att åtminstone stå för dina grundläggande behov såsom boende och mat. Sedan kan de behöva stå för mer om du har större behov eller om de har goda ekonomiska förutsättningar. Att du får studiebidrag ska dock också tas med i beräkningen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga. I annat fall är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000