Underhåll till barn

2015-03-20 i Underhåll
FRÅGA
Ska jag betala underhåll till min son som är 18år och sjukskriven? Han har läst på gymnasiet men har 97% frånvaro. Är det så att man ska studera heltid för att ha rätt till förlängt underhållsstöd?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågor om underhålls regleras i 7 kap föräldrabalken (FB). Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.

Enligt 7 kap 1 § FB upphör föräldrarnas underhållsskyldighet när barnet fyller 18 år. Går barnet i skolan efter 18 års ålder är föräldrarna under den tid som skolgången pågår, dock längst till dess barnet fyller 21 år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

Skolan ska i första hand göra allt vad de kan för att minska frånvaron, om åtgärderna inte leder till att frånvaron minskar eller upphör rapporterar skolan till centrala studiestödsnämden (CSN) att eleven inte studerar på heltid. CSN beslutar därefter om utbetalningarna av studiehjälp (studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg) ska stoppas.

CSN meddelar sedan försäkringskassan att utbetalningarna av studiehjälp stoppats och det kan innebära att eleven inte får räknas med i underlaget för antalet barn i familjen vid beräkning av bostadsbidrag och flerbarnstillägg. Det förlängda underhållsstödet kan som följd härav dras in.

Vänligen,

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81834)