Underhåll och barns inkomster

2017-01-05 i Underhåll
FRÅGA
Hej,Jag får underhållsstöd genom försäkringskassa sedan 17 år. Pappan har aldrig bidragit med något.När min yngsta dotter var 16 år genomgick hon en operation och fick hoppa av gymnasiet för att börja om året därpå. Hon fick ett halvtidsjobb som städerska och hade ökade kostnader samt att hon bidrog lite hemma till mat mm. Nu vill försäkringskassan halvera underhållsstödet för 2017 pga att hon då hade en inkomst över 48.000 kr. Har inte en pappa (och en mamma) försörnjningsskyldighet när en 16-åring tjänar egna pengar? Eftersom pappan aldrig bidragit till något har hon själv sparat ihop till dator, mobil, körkort mm. Tycker det är mycket märkligt att pappan då "kommer ännu mer undan" och inte ens behöver betala underhållsstöd. Tacksam för svar vad som är tanken bakom detta. Försäkringskassan visste inte utan hänvisade till socialministern....Vänliga hälsningarPernilla
SVAR

Hej Pernilla, och tack för att du vänt dig till oss med din fråga!

Din första fråga om inte föräldrar har underhållsskyldighet då ett barn tjänar egna pengar finner vi svar på i 7 kap Föräldrabalken. I 1 § går det att läsa att vid bestämmandet av underhållsskyldigheten så ska man ta hänsyn till barnets egna inkomster. Detta innebär alltså att beroende på om barn tjänar pengar, så kan detta göra att föräldrarnas underhållsskyldighet minskar under den tiden. Med detta menar jag naturligtvis inte att föräldrarnas underhållsskyldighet upphör så fort barn tjänar pengar, men i den mån barn till exempel arbetar och tjänar pengar, eller får avkastning på egendom så kan detta göra att föräldrarnas underhållsskyldighet minskar i motsvarande mån. Det framgår ur det lagförslag(Proposition 1978/79:12 s 154) som bestämmelsen har sitt ursrpung ur, att det som barn tjänar via till exempel sommarjobb eller liknande normalt inte ska påverka föräldrarnasunderhållsskyldighet, men att det kan göra det.

Nästa fråga förstår jag som att underhållsstödet från försäkringskassan minskas på grund av din dotters inkomst, och att ni undrar om det är riktigt. Jag kan inte bedöma i ert fall om försäkringskassans beräkning stämmer, eftersom jag inte känner till din dotters taxerade inkomster. Däremot finns det stöd i lag för en sådan minskning i 18 kap 30 § Socialförsäkringsbalk.

Slutligen menar du att det är märkligt att pappan inte behöver betala något. Pappan kommer dock även i fortsättningen att betala en procentsats av sin inkomst till försäkringskassan, vilket följer av 19 kap 2, 16 och 17 §§ Socialförsäkringsbalk.

Det är för din fråga viktigt att förstå att föräldrarnas underhållsskyldighet är en sak för sig. Om en förälder inte fullgör den så kan barnet få underhållsstöd, vilket din dotter får(trots att det numer är ett minskat belopp). Den som inte fullgör sin underhållsskyldighet blir betalningsskyldig till försäkringskassan, men inte till din dotter. Det är alltså en skillnad på det som din dotter får av försäkringskassan, och det som pappan måste betala till försäkringskassan. Dessa belopp måste nämligen inte motsvara varandra, utan är beroende av inkomsterna.

Sammanfattning:

Föräldrars underhållsskyldighet kan minska beroende på barns inkomster. Underhållsstödet, vilket inte betalas av föräldern utan av försäkringskassan, kan också minskas beroende av barns inkomster. Pappans betalningsskyldighet till försäkringskassan försvinner dock inte bara för att underhållsstödet minskar.

Jag hoppas att ni tycket att ni fått svar på era frågor.

Vänligen,

Olle Hansen Ölmedal
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1089)
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet
2021-09-02 Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn
2021-08-31 Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?
2021-08-31 Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

Alla besvarade frågor (95792)