Underhåll när barnet jobbar eller pluggar?

2019-07-14 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag har två frågor gällande mina två barn som bor hos mamman på heltid.Fråga 1: har en dotter som fyllt 20 i april och väntar på att bli intagen till högskola, ska jag betala underhåll under den tiden som hon pluggar bara eller tills hon fyller 21 oavsett?Fråga 2: andra dotter får varje månad direkt av mig och under sommarlovet och hon jobbar hon fyllt 18 i april ska jag betala under sommaren och när hon jobbar?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Relevanta regler finns i föräldrabalkens sjunde kapitel.

Fråga 1
Eftersom din dotter har fyllt 20 år och gått ut gymnasiet, är du inte längre underhållsskyldig mot henne. Du är endast skyldig att betala underhåll till ett barn som är under 18 år, förutom då barnet går i gymnasiet - i så fall är du underhållsskyldig till dess att barnet tar studenten (7 kap. 1 § andra stycket).

Fråga 2
Du nämner att din andra dotter har fyllt 18 år, vilket betyder att din underhållsskyldighet har upphört om hon inte går i gymnasiet. Om hon går i gymnasiet, ska du betala under sommaren också (7 kap. 1 § FB). Däremot påverkas storleken på ditt underhållsbidrag av hennes inkomst under sommaren eftersom underhållsbidraget är baserat på barnets behov (som såklart minskar om barnet har högre inkomster under en period).

Beräkning av underhållsbidrag
Formeln är följande: barnets behov x (den bidragsskyldiges ekonomiska överskott / båda föräldrarnas ekonomiska överskott) = bidraget till det barnet.

>Föräldrarnas ekonomiska överskott beräknas såhär: förälderns månadsinkomst efter skatt med avdrag för sina egna levnadskostnader (10 % av prisbasbeloppet per månad) samt avdrag för en skälig boendekostnad (7 kap. 3 § FB). Om föräldern bor med någon annan får endast halva boendekostnaden göras avdrag med. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.
>Barnets behov: kan räknas ut individuellt, baserat på just det barnet som bidraget är avsett för, eller genom att information hämtas från exempelvis Konsumentverkets beräkningar "Koll på pengarna". Även socialstyrelsens äldre riktlinjer kan ge vägledning: barn 13–18 år behöver 95 % (per år), vilket blir 3680 kr/mån. Sociala förmåner som studiebidrag/barnbidrag minskar barnets behov med samma summa som bidraget är på. Din dotters lön borde också här påverka storleken på ditt underhåll till henne som tidigare nämndes.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1047)
2021-05-09 Underhållsbidrag till barn
2021-05-01 Är min förälder skyldig att försörja mig fram tills att jag fyller 21?
2021-04-30 Är jag skyldig att betala in underhållsbidrag och kan det ske retroaktivt?
2021-04-29 När kan föräldrarna kräva att jag betalar hyra för att jag bor hemma?

Alla besvarade frågor (92160)