FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll09/03/2014

Underhåll för barn vid nytt äktenskap.

Jag har idag två barn i ett tidigare äktenskap, om jag nu skulle gifta mig med min sambo som jag har ett barn med. Hur skulle detta påverka den ekonomiska bild mellan mig och min ex-fru. Idag har vi delad vårdnad om barnen men de bor hos henne heltid idag och vi har i skilsmässan skrivit avtal om att vi skall dela på kostnader för kläder mm samt att hon får barnbidraget. Eftersom de nu bor hos henne hela tiden betalar jag ett underhåll till henne enligt försäkringskassans beräkning. Hur skulle detta påverkas om vi gifter oss? kan hon kräva mer i underhåll? Kan tillägga att idag har barnen inga aktiviteter som kostar något. Det skall tilläggas att hon idag inte jobbar och är sjukpensionär är sambo, Jag jobbar och sambon är mammaledig.

Lawline svarar

Hej! 

Tack för din fråga.

Frågor om underhåll regleras primärt i 7 kap. föräldrabalken. Jag förstår det som att du betalar underhållsbidrag enligt 7 kap. 2§ föräldrabalken. I de paragrafer där det kan inverka om man har maka såsom exempelvis 7 kap. 3§ föräldrabalken har man jämställt maka med ''annan som den bidragsskyldige varaktigt bor tillsammans med, om de har barn gemensamt''. 7 kap. 3§ föräldrabalken. Du omfattas således redan av paragrafen, som rör situationer då den underhållsskyldige kan undandra ett visst belopp för den andra maken/sambon om man har barn tillsammans. 

Svaret är således att det inte ändrar din situation och mer pengar kan inte krävas av dig eftersom reglerna inte är annorlunda om du är gift eller inte.

Vill du läsa om föräldrabalkens regler kan du göra det https://lagen.nu/1949:381

Vänligen,

Christopher EscalanteRådgivare
Hittade du inte det du sökte?