FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll27/09/2022

Underhåll för barn

Hej, Jag och barnets pappa har kommit överens om att han ska betala 3 000 kronor i månaden i underhåll, barnet som underhållet gäller för bor på heltid hos mig men besöker sin pappa då och då. I framtiden är tanken att barnet ska bo hos pappan varannan helg. Nu anser pappan att han har betalat för mycket och vill inte betala underhåll på ett tag. Har han rätt att göra det? VI har ingen skriftlig överenskommelse utan endast en muntlig.

Lawline svarar

  

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör underhållsbidrag och underhållsstöd, varför jag kommer gå igenom dessa nedan. Därefter sammanfattar jag reglerna och ger dig en rekommendation.


Som utgångspunkt är ni föräldrar underhållsskyldiga för barnet efter er ekonomiska förmåga (7kap. 1 § Föräldrabalken). I din fråga framgår inte om ni har gemensam vårdnad eller om du har ensam vårdnad men pappan har en skyldighet att ge barnet ett visst underhåll även om han inte har vårdnaden. 


Underhållsbidrag

I första hand kan ni föräldrar försöka komma överens om ett underhållsbidrag (7 kap. 2 § Föräldrabalken). Förutsättningarna är antingen att pappan inte har vårdnad om barnet och barnet inte heller varaktigt sammanbor med honom, eller att ni har gemensam vårdnad och barnet varaktigt sammanbor med dig. Utifrån informationen i din fråga verkar dessa förutsättningar uppfyllda. Det är bra att upprätta ett skriftligt avtal mellan er gällande det underhållsbidrag som ni kommer överens om. Då bidragets summa är frivillig finns ingen särskild skyldighet att betala en viss summa. Kan ni inte komma överens om bidraget kan ni vända er till kommunen för samarbetssamtal, där ni kan få hjälp att fastställa en lämplig summa. Om ni trots samarbetssamtal inte kan komma överens kan ni vända er till tingsrätten. Dock är det bästa alternativet att försöka komma överens genom samtal och undvika tvist i domstol i största möjliga utsträckning. 


Underhållsstöd 

Om du och barnets pappa inte kan komma överens om underhållsbidrag alternativt att pappan inte betalar den överenskomna summan, kan du ansöka om underhållsbidrag hos Försäkringskassan. Det finns fastställda belopp som ökar successivt beroende på barnets ålder som pappan därmed ska betala. För närvarande är underhållsstödet 1673 kr till och med månaden barnet fyller 7 år, 1823 kr till och med månaden barnet fyller 15 år och 2223 kr efter att barnet fyllt 15 år. Om pappan inte betalar hela summan får du resterande belopp från Försäkringskassan. Pappan anses ha fullgjort sin underhållsskyldighet om han betalar det föreskrivna underhållsstödet och det går därmed inte att kräva en högre summa (7 kap. 2 a § föräldrabalken). 


Sammanfattning

I första hand kan du och pappan försöka komma överens om ett underhållsbidrag. Ni kan få hjälp av kommunen med samarbetssamtal för att fastställa denna summa. Det är bra att sedan upprätta ett skriftligt avtal för er överenskommelse. Om ni inte kan komma överens om underhållsbidrag ska barnets pappa betala underhållsstöd, vilket är den lägsta nivå av ekonomiskt stöd som han är skyldig att ge barnet. Du kan ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan. 


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!


Med vänliga hälsningar, 

Isabella BrarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000