FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll28/12/2014

Underhåll efter äktenskapsskillnad

Hej. Jag har varit gift med min fru i ca 1.5 år nu. Vi bestämde oss för att skiljas för ca 1 månad sedan och nu har hon ansökt om skilsmässa själv då jag inte varit hemma. Vi har ett barn på 14 månader och vi bodde tillsammans i en hyresrätt. Nu har hon flyttat från den och skaffat en ny. Hon säger att jag är betalningsskyldig av hennes utgifter i nya boendet då hon inte har någon ekonomi. Hur ska jag ställa mig till detta påståendet?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Under ett pågående äktenskap har vardera maken, efter sin förmåga, en skyldighet hjälpa till med olika utgifter. Båda makarna bör leva på samma ekonomiska standard (6 kap. 1 § äktenskapsbalken). När ett äktenskap upplöses, försvinner denna skyldighet till stora delar. I ett sådant skede ansvarar makarna, som huvudregel, för sina egna ekonomiska angelägenheter (6 kap. 7 § 1 st.

Ett undantag från ovannämnda huvudregel är att ena maken för en övergångsperiod under vissa förutsättningar kan ha rätt till underhållsbidrag från andra maken (6 kap. 7 § 2 st.). En första förutsättning är att den betalande maken har en förmåga att utge ett bidrag. Det finns ingen tydlig gräns när en make anses ha tillräcklig betalningsförmåga, utan det får avgöras från fall till fall.

En andra förutsättning är den andra makens behov av bidraget. Generellt har en make ingen rätt att kräva att leva på samma standard som den andra maken. Underhållsbidrag kan komma i fråga om den underhållskrävande maken överhuvudtaget inte klarar av sin försörjning. Huruvida den andra maken anses ha tillräcklig försörjning får bedömas med hänsyn till olika omständigheter. Av relevans är bland annat de faktiska och förväntade inkomsterna samt olika bidrag och andra förmögenhetstillgångar. En typisk situation där underhållsskyldighet kan förekomma är där det finns ett orsakssamband mellan den andra makens bristande försörjningsförmåga och äktenskapet. Ett exempel på detta är att den andra maken ägnat avsevärd tid åt skötsel av barn och hem och därigenom har svårigheter att skaffa sig en förvärvsinkomst. 

Till slut kan jag sammanfattningsvis nämna att du inte automatiskt är betalningsskyldig enbart på den grunden att den andra maken har svag ekonomi. Den andra maken har ingen generell rättighet att kräva att leva på samma standard som dig. Huruvida underhållningsskyldighet föreligger får avgöras med beaktande av din betalningsförmåga och den andra makens behov av ett underhållsbidrag.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000