Underhåll; barnets egna inkomster samt förälders levnadsomkostnader

2015-10-24 i Underhåll
FRÅGA
Hej, Har läst igenom alla frågor gällande underhållsskyldighet, försörjningsplikt men hittar inte just mitt exempel. Jag har delad vårdnad(varannan vecka) om en 19-årig son som går sista året på gymnasiet.Han jobbar själv extra på helger och tjänar ganska bra.Har läst andra inlägg där "men man tar hänsyn till förälderns ekonomiska förhållanden så väl som ditt barns egna inkomster." Frågan är mamman vill att jag ska betala sonens halva mobilräkning. Jag tycker han har råd med det själv. Alternativt att mamman betalar som har det bättre ekonomiskt ställt än mig. Vi kanske har samma inkomst men jag har större utgifter i form av hus och billån. Vad gäller ang detta? Dels att han har egen inkomst men även ekonomin mellan föräldrarna. Får jag skylla mig själv att jag har högra levnadsstandard i form av villa och bil?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om underhåll regleras i föräldrabalken som du hittar här.

Eftersom din son fortfarande går i gymnasiet är du försörjningsskyldig enligt föräldrabalken 7 kap 1§. I och med att din son bor växelvis är du normalt inte skyldig att betala underhållsbidrag, utan försörjningsskyldigheten uppfylls genom att du löpande betalar kostnaderna för din son. Utan att ha alla uppgifter om dina, din sons och din sons mammas inkomster och utgifter är det svårt att göra en exakt bedömning. Generellt kan dock sägas att när man beräknar en underhållsskyldig förälders ekonomiska situation, får denne förbehålla sig ett visst belopp. Boendekostnader uppskattas här efter vad som är skäligt. Övriga kostnader beräknas utifrån ett normalbelopp, och hänsyn tas inte till exempelvis billån. Jag skulle därför säga att det är mycket tveksamt om en förälder genom att öka sina levnadsomkostnader kan minska sin underhållsskyldighet. Det faktum att du har dyrare omkostnader bör enligt min bedömning inte påverka frågan om ditt bidrag i din sons mobilräkning.

Som du nämner finns givetvis alternativet att sonen själv betalar sin mobilräkning. Lagen uppställer inga exakta gränser för i vilken mån barnet själv ska bidra till sina omkostnader. I förarbeten till lagen sägs dock att barn i högre ålder som förvärvsarbetar i allmänhet får räkna med att använda sina inkomster till sitt uppehälle. Mindre inkomster från sommarjobb och liknande bör dock inte påverka förälders underhållsskyldighet. Frågan i vilken utsträckning din son själv bör bidra till sina egna mobilkostnader beror därför till stor del på hur stora hans inkomster är.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (980)
2020-10-23 Underhållsskyldighet gentemot barn över 18 år och retroaktivt
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (85413)