Underhåll av make skriven på annan adress

2016-08-06 i Underhåll
FRÅGA
Hej." Jag" är gift men vi har inte stått skrivna på samma adress på flera år. Vi har inga gemensamma barn men har barn på varsitt håll som vi inte har vårdnaden om. Min make betalar inte hyran för sin lägenhet och blir vräkt. Har han rätt att bara klampa på i min lägenhet och säga att det är min skyldighet att låta honom bo här, trots min ovilja, eftersom vi är gifta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I äktenskapsbalken framgår att vardera make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, men ett vanligt missförstånd bland gemene man är om man är gift innebär detta att man äger allt ihop. Så är det inte. Är det med andra ord din lägenhet, har han ingen rätt att klampa in och kräva dig på bostadsplats, såvida ni inte förvärvat lägenheten ihop, utan att denna är din. Visserligen finns en viss underhållningsplikt för makar om att tillgodose den andres personliga behov och skjuta till med pengar utifall inte dessa räcker till, men eftersom jag inte vet på vilka grunder din make inte hade råd att betala sin hyra varpå han blev vräkt (det skiljer sig exempelvis om det var pga av sjukdom som innebar att han inte kunde betala eller om det skulle vara pga ex ett missbruk) är det svårt att svara på.

Behöver du hjälp med upprättande av skilsmässa eller bodelning kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserade på familjerätt Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Amanda Strömblad Larsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1039)
2021-04-14 Kan den andra föräldern köpa saker och därefter kräva mig på pengar vid gemensam vårdnad?
2021-04-13 Underhållsskyldig till sambons barn?
2021-04-11 Kan man jämka eller ändra ett avtal om underhållsbidrag?
2021-04-08 Kan förälder få tillbaka utbetalt underhållsstöd efter att barnet adopterats?

Alla besvarade frågor (91260)