Underårigs skadeståndsskyldighet

FRÅGA
Föräldrar skilda. Barnen 17 och 19 år boende hos mamman. Barnet under 18 häller vatten på myndiga barnets dator, vem ska betala självrisk vid försäkring ärende? Mamman ? Pappan? Båda två? Ingår det i underhållsbidraget?
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett barns vårdnadshavare ansvarar för skador som barnet vållar genom brott, detta ansvar är dock begränsat till 1/5 av prisbasbeloppet per skadetillfälle, 3 kap. 5 § skadeståndslagen. Nu verkar det dock röra sig om en olyckshändelse varför något sådant ansvar ej blir aktuellt.

Vidare har vårdnadshavaren en tillsynsplikt över sina barn till dess att barnet fyller 18 år. Vårdnadshavaren ska förhindra att barnet orsakar skada för någon annan, 6 kap. 2 § 2 st föräldrabalken. Denna tillsynsplikt minskar i takt med barnets ålder och utveckling vilket medför att någon brist i tillsynsplikten inte anses föreligga i detta fall varför något krav enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen inte kan riktas mot vårdnadshavaren

Det finns ingen åldersgräns i skadeståndslagen, alla rättssubjekt, även minderåriga kan hållas skadeståndsansvariga, 2 kap. 4 § skadeståndslagen. Skadeståndsskyldigheten kan dock jämkas för underåriga med hänsyn till barnets ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, bakomliggande ansvarsförsäkring och omständigheterna i övrigt. Med tanke på ni verkar ha en försäkring på datorn kommer det röra sig om en relativt låg kostnad. Detta innebär att er 17-åring ensam ska stå för självrisken och varken du eller den andra föräldern behöver stå för kostnaden.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Jakob Melander
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (335)
2021-01-20 Min granne har tagit ner skog på min mark, kan jag få hjälp att begära ersättning?
2021-01-10 Skadeståndsskyldighet vid sakskada
2020-12-23 Skadestånd för jacka
2020-12-09 Skadeståndsskyldighet när man lånat någon annans bil

Alla besvarade frågor (88319)