Underårigs rättshandlingsförmåga

Jag är 17år och har ett netflix konto, Saken är att jag står för kontot själv (betalning etc.) När jag skaffade netflix kontot så kryssade jag i en ruta att jag var över 18 år och accepterade villkoren. Frågan är då, är jag skyldig att betala? jag förstår ju att jag egentligen är det för att jag accepterade allt och att jag har ljugit om min ålder, men kan de kräva att jag ska betala eftersom att jag inte är 18 och kan inte ingå ett avtal?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga!

Huvudregeln enligt föräldrabalkens (FB:s) bestämmelser är att omyndig person under 18 år saknar rättshandlingsförmåga. Det innebär att den som är under 18 år och omyndig kan inte själv ingå avtal. Det krävs att förmyndaren, normalt föräldrarna, ger sitt samtycke till det avtal som den omyndige vill ingå för att det ska bli giltigt. Det är upp till den som ingår avtal att försäkra sig om att den andra parten är myndig eller har förmyndarens samtycke. Reglerna finner du i föräldrabalkens 9:e kap. Se: https://lagen.nu/1949:381#K9
Avtal som ingås med någon som saknar rättshandlingsförmåga ska anses vara ogiltiga.

Du behöver därför ha dina föräldrars samtycke till att ingå avtal. Det är dock enligt praxis sagt att samtyck inte behövs vid vissa mindre köp. I det fallet skulle du vara bunden av avtalet samt betalningsskyldig.

Det finns även ett undantag i FB 9:3. Där stadgas det att underårig, efter 16 års ålder, själv kan ingå avtal med bindande verkan om den omyndige använder pengar som denne har förvärvat genom arbete. Det innebär att om du genom avtals ingående använde de pengar som du tjänat i lön så är du bunden av avtalet och därmed även betalningsskyldig.

Även om utfallet nu är att avtalet är ogiltigt på grund av att du saknar rättshandlingsförmåga så kan Netflix som i sin tur begära ut skadestånd och yrka på att du har vilselett dem vid avtalets ingående. Jag rekommenderar dig därför att betala och sedan försöka säga upp ditt konto på Netflix.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar


Odysseas Georgakakis PaulssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning