FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning12/10/2016

Under vilka villkor halvsyskon kan ärva

Vi är 5 syskon samt 3 halvsyskon. Gemensam far. Min fråga är. vår bror gick bort i sept. Ärver halvsyskonen honom?

Maj-Britt

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det verkar inte som att din bror hade några barn eller barnbarn, då ärver era föräldrar honom. Hälften av hans kvarlåtenskap (tillgångar) går till er mamma och hälften går till er pappa. Om båda föräldrarna lever är det alltså bara de som ärver din bror. Varken ni hel- eller halvsyskon ärver i sådant fall din bror.

Halvsyskonen kan bara ärva din bror om er pappa inte lever längre. Då får alla er pappas barn (både hel- och halvsyskonen) dela på hans del av arvet, vilket är hälften av kvarlåtenskapen.

Halvsyskonens vardera del blir då: kvarlåtenskapen / 2 / 8 (er pappas totala antal barn)

Halvsyskonen får inte ta del av er mammas del av arvet om hon inte lever längre, eftersom de inte är släkt. Det blir bara ni helsyskon som får dela på hennes del av arvet i sådant fall.

Jag hoppas detta var svaret på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare