Under vilka omständigheter räknas flera ofredanden i stället som brottet olaga förföljelse?

Hej, brukar upprepade ofredanden dvs störande och ovälkomna sms vid olika tillfällen bedömas var för sig så det bedöms som flertalet ofredanden eller brukar det bedömas som olaga förföljelse?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Det går tyvärr inte att ge ett allmänt svar på din fråga när upprepade ofredanden bedöms som olaga förföljelse. Omständigheterna i det enskilda fallet avgör om två eller flera ofredanden ska rubriceras som ett enskilt ofredande eller olaga förföljelse. Kortfattat kan det dock sägas att brottet olaga förföljelse lägger vikt vid att det finns ett tydligt samband mellan enskilda ofredanden som riktats mot en och samma person.

En person döms till olaga förföljelse om personen

(1) förföljer en person genom bland annat flera ofredanden enligt 4 kap. 7 § brottsbalken (BrB)

(2) och dessa brottsliga gärningar utgjort ett led i en upprepad kränkning av personens integritet (4 kap. 4b § BrB)

Ofredandena måste rättsligt utgöras av en serie av enskilda brottsliga gärningar som kan styrkas var för sig. Med upprepad kränkning av personens integritet menas det att de brottsliga gärningarna först och främst tagit sikte på den personliga integriteten. Detta ska ha skett vid upprepade tillfällen. Hur många gånger den brottsliga gärningen måste begås för att kränkningen ska bedömas ha blivit upprepad beror på brottets allvarlighet. Allvarligare brottslighet så som misshandel kräver färre brottsliga gärningar för att kränkningen ska anses ha blivit upprepad. Det krävs även att gärningsmannen haft för avsikt att begå de enskilda brottsliga gärningarna som utgör ett led i olaga förföljelsen. Gärningsmannen måste också haft för avsikt att begå dessa brottsliga gärningar upprepat mot en och samma person (prop. 2010/11:45, s.76-77)

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino

Pontus HeinoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”