FrågaSKATTERÄTTUppskovsavdrag13/02/2022

Under vilka förutsättningar medges uppskov vid försäljning av bostadsrätt?

Jag säljer en bostadsrätt samma år köper en ny får jag skatta då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du säljer en bostadsrätt och samma år köper en ny, kan reglerna om uppskov aktualiseras under vissa förutsättningar. Jag ska nedan redogöra för vad som gäller.

Som utgångspunkt ska man vid försäljning av en bostadsrätt skatta på den eventuella vinsten man gör på försäljningen, s.k. kapitalvinst (44 kap. 1 § inkomstskattelagen, IL). Däremot finns det regler om uppskov vilket innebär att man medges ett avdrag på vinsten och skjuter upp skatten på kapitalvinsten för att i stället kunna använda pengarna för att investera i en ny bostad. För att detta ska aktualiseras krävs det att ett antal villkor ska vara uppfyllda (47 kap. 2 §, IL):

1.Uppkommit en kapitalvinst genom försäljning av ursprungsbostad,

2.Har förvärvat eller tänker förvärva en ny ersättningsbostad och

3.Har bosatt sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden.

Ursprungsbostad definieras som en permanent bostad där den skattskyldige varit bosatt under minst ett år eller under minst tre av de senaste fem åren (47 kap. 3 § IL). Med ersättningsbostad avses bl.a. bostadsrätt, ägarlägenhet, tomt, hus, etc. (47 kap. 5 § IL). Efter försäljningen av ursprungsbostaden ska en ersättningsbostad förvärvas senast ett år efter försäljningen och tidigast ett år innan försäljningen (47 kap. 5 a § IL). Det finns även en beloppsgräns då avdrag för ett uppskovsbelopp inte får understiga 50 000 kr (47 kap. 6 § IL).

Sammanfattningsvis gäller således att om du säljer en bostadsrätt som utgör en ursprungsbostad och gör en vinst vid försäljningen kan du medges avdrag för vinsten om du köper en ny bostad (ersättningsbostad) inom ett år från försäljningen. Villkoren som jag ovan redogjort ska vara uppfyllda och vinsten får inte understiga 50 000 kr.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Filippa ErikssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?