Under vilka förutsättningar kan vård enligt LVU upphöra?

2019-06-24 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
HejMitt barn har blivit placerat på Lvu men vi ska till förvaltningsrätten och undrar hur står chans har vi föräldrar och barnet att få rätt att vi vill barnen ska "komma hem" - få vård men inte inlåst vård?/Anna
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vård med stöd av LVU

Tvångsvård av barn och ungdomar regleras i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Huvudregeln för insatser inom socialtjänsten för barn och ungdomar är att dessa ska göras i samförstånd med den unge och dennes vårdnadshavare (se 1 § första stycket LVU). Möjligheten till tvångsvård enligt LVU utgör dock ett undantag från denna rätt till självbestämmande, eftersom det anses att sådan vård i vissa fall är för barnets bästa. Förutsatt att kriterierna i 2 eller 3 §§ LVU är uppfyllda, ska därmed den unge beredas vård (1 § andra stycket LVU). Därutöver krävs att samtycke till vård saknas från vårdnadshavarna eller från den unge, när denne fyllt 15 år.

2 § LVU behandlar de situationer där det pga. exempelvis fysisk eller psykisk misshandel i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.

3 § LVU tar istället sikte på situationer där det är den unge som genom exempelvis missbruk utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk.

Det är förvaltningsrätten som, efter ansökan av socialnämnden, beslutar om vård (4 § LVU). Härvid ska muntlig förhandling som huvudregel hållas. Förhandlingen syftar till att klarlägga om kriterierna för tvångsvård är uppfyllda. Förutsatt att detta är för handen och att samtycke (från vårdnadshavarna eller den som fyllt 15 år) saknas, ska rätten besluta att bereda den unge vård.

När förutsättningarna för vård inte längre är uppfyllda, ska vården upphöra (21 § LVU).

Sammanfattning

Av mitt svar går att utläsa att det tyvärr inte går att bedöma hur stor ´´chans`` ni som vårdnadshavare har att få hem ert barn. LVU syftar till att säkerställa barnets bästa och barnets behov. Tvångsvården upphör endast då det saknas förutsättningar för vård, dvs. antingen att 2 eller 3 §§ inte längre är uppfyllda, eller att det finns ett verkligt och tydligt samtycke för vård.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Niki Moini Mostofi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1208)
2020-11-30 Strider det mot rådande restriktioner att hålla i en fest för 100 personer?
2020-11-29 Hur ändrar jag min adress?
2020-11-28 Använda annans namn vid marknadsföring utan samtycke
2020-11-27 Kommunernas näringsförbud

Alla besvarade frågor (86816)