Under vilka förutsättningar kan en säljare ta tillbaka en vara som köpts på kredit?

2020-03-22 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Under vilka förutsättningar kan en säljare ta tillbaka en vara som köpts på kredit om köparen är sen med betalning? Är det någon skillnad på om köparen är konsument eller näringsidkare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av frågan om säljaren är en privatperson eller en näringsidkare – i mitt svar kommer jag utgå från att säljaren är en näringsidkare.

Om köparen är en konsument gäller reglerna i konsumentkreditlagen (KKrL) Är däremot köparen själv en näringsidkare gäller i stället lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare (AvbetKL).

Konsument

Ett avbetalningsköp utmärks typiskt sett av att säljaren har infört ett s.k. återtagandeförbehåll i kreditavtalet – detta innebär att säljaren förbehåller sig rätten att ta tillbaka varan om inte köparen inte betalar i enlighet med avtalet (38 § KKrL).

För att ett sådant återtagandeförbehåll ska vara giltigt och kunna åberopas, krävs det:

1. att säljaren gjorde förbehållet i samband med köpet

2. att köparen inte har fullgjort sina skyldigheter – dvs. inte betalar

Vid ett kreditköp åtar sig köparen att sköta betalningarna enligt avtalet – att inte göra detta genom att inte betala i tid innebär därmed att köparen inte fullgör sina skyldigheter.

För att säljaren ska kunna åberopa villkoret måste det dock vara fråga om ett väsentligt avtalsbrott – du sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalningen av ett belopp som överstiger tio procent av det totala kreditbeloppet (33 § punkt 1 KKrL).

Näringsidkare

När det gäller avbetalningsköp mellan näringsidkare, har säljaren också möjlighet att införa ett återtagandeförbehåll i kreditavtalet – och säljaren kan därmed ta tillbaka varan om inte köparen sköter betalningarna.

För att detta förbehåll ska vara giltigt krävs det:

1. att förbehållet var uppställt vid köpet

2. att det inneburit ett förbud för köparen att själv bestämma över egendomen, och

3. att köpet varit "allvarligt menat"

För att säljaren ska kunna åberopa förbehållet måste köparen sedan mer än 14 dagar är i dröjsmål med betalningen av ett belopp som uppgår till mer än 10 procent av det totala kreditbeloppet – eller om köparen äventyrar säljarens säkerhet i varan genom att åsidosätta en förpliktelse i avtalet (7 § AvtbetL).

Hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (834)
2020-09-29 Får man returnera en vara köpt på internet när förpackningen är bruten?
2020-09-26 Ansvar för vara vid delleveranser
2020-09-26 Köp eller tjänst?
2020-09-24 Får man lov att sälja vidare en obetalad sak som dessutom har ett återtagandeförbehåll?

Alla besvarade frågor (84562)