Under vilka förutsättningar kan en arbetsgivare säga upp en arbetstagare?

FRÅGA
Kan arbetsgivaren säga upp mig på grund av att facket vill ha bort mig?Jag sitter som chef för 17 pers, anställd i två år och två månader. Har från början hört att gruppen är strulig och att jag anställdes för att få ordning på gruppen. Jag har hela tiden fått höra att jag gör ett bra jobb och att jag har en tuff situation. Ledning har dock inte gjort något för att stötta mig och snart började jag känna mig stressad men forstatte kämpa då jag "gör ett bra jobb". Mot slutet nu så började min anställde en häxjakt och blandade in facket. Efter ett möte med deras fack, VD:n och HR fick jag lämna rummet för att VD och HR skulle prata lösningar med deras fack. Mitt fack fick inte vara med. Sen två dagar senare blev jag uppkallad till VD och fick besked om arbetsbefrielse och att avgångsvederlag ska diskuteras. Detta görs lagom innan VD:ns nästa möte med facket som kräver åtgärder. Men jag har inte fått någon varning eller annat stöd. Kan han göra så?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är den juridiska frågan?

Frågan är under vilka juridiska förutsättningar som en arbetsgivare kan säga upp en arbetstagare. Denna typ av frågor regleras främst i lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad krävs för att säga upp en arbetstagare?

För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare krävs det att uppsägningen är sakligt grundad. I Sverige finns det två sakliga grunder för uppsägning (7 § LAS):

Arbetsbrist. Detta innebär att arbetstagarens tjänst inte längre behövs till följd av exempelvis nedskärning, omorganisering eller dylikt. Personliga skäl. Denna grund innebär att arbetstagaren, på ett eller annat sätt, har misskött sig i sin tjänst. Observera dock att om uppsägningen beror på förhållanden som hänför sig till arbetstagaren personligen, får den inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader.

Vad innebär detta för dig?

Nej, arbetsgivaren kan inte säga upp dig enbart på grunden att facket vill ha bort dig. Uppsägningen måste grundas på en av de ovan anförda uppsägningsgrunderna.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1779)
2021-05-17 Kan jag säga upp arbetstagare för att denne vill det?
2021-05-17 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig på grund av brott utanför tjänsten?
2021-05-15 Till vilken ålder har man rätt att arbeta?
2021-05-14 Uppsägning tidsbegränad anställning

Alla besvarade frågor (92361)