FrågaOFFENTLIG RÄTTParkeringsböter27/10/2019

Under vilka förutsättningar får en kontrollavgift utfärdas?

Hej jag har fått en parkeringsbot utanför min sjukgymnast där det är uppmålade parkeringsrutor Hojab säger att det är förhyrda platser men det finns inga som helst skyltar varken vid parkering eller på sida av huset nu säger dem att jag ska betala kontrollavgift iallafall därför att dem är förhyrda kan dem verkligen begära det när det inte finns nån skyltning ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som framgår av din fråga har du blivit erlagd att betala en kontrollavgift. Därmed aktualiseras lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP).

Vad gäller i ditt fall?
En kontrollavgift får endast tas ut under förutsättning att parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har skyltats på platsen. Skyltningen ska ha utförts med vägmärken (3 § LKOP).

Utifrån angivna omständigheter i frågan, förstår jag det som att det inte framgick att det var förhyrda parkeringsplatser då det inte fanns några skyltar uppsatta vid parkeringen. Om så är fallet, borde parkeringsbolaget inte ha tagit ut en kontrollavgift eftersom de inte tydligt har tillkännagett parkeringsvillkoren. Som jag nämnde inledningsvis får en kontrollavgift enbart tas ut om det tydligt har skyltats med vägmärken på parkeringsplatsen (3 § LKOP).

Vad bör du göra?
Jag rekommenderar dig att invända mot kontrollavgiften som du har fått. Du ska då kontakta den part som har utfärdat avgiften. Det framgår oftast på kontrollavgiften vem man ska kontakta vid eventuella invändningar. Till detta ska det vanligen bifogas relevanta handlingar samt en motivering som ger stöd för din invändning.

Under tiden du bestrider kontrollavgiften, får du hålla inne din betalning. Du behöver alltså inte betala för kontrollavgiften så länge du invänder mot avgiften. Du bör invända kontrollavgiften skriftligen, då rätten att hålla inne betalningen förutsätter att avgiften bestrids. Om du och motparten emellertid inte kan komma fram till en lösning, kan du ta ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Mellin SahinRådgivare