Under vilka förutsättningar ärver man sin farbror enligt den legala arvsordningen?

2020-06-09 i Arvsordning
FRÅGA
Frågar för min och min systers räkning: Vår farbror är inte gift/sambo och har inga barn. Vår pappa, hans bror, är död. Vår mamma lever. När vår farbror går bort, ärver jag och min syster honom? Tar vi även över eventuella skulder? Jag vet inte om det finns något testamente skrivet. Med vänlig hälsning Maria
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I detta fall är det ärvdabalken som är tillämplig. För att avgöra vem som kommer att ärva din farbror när han går bort utgår jag från den legala arvsordningen och förutsätter att det inte finns ett upprättat testamente.

Första arvsklassen

I första hand är det den avlidnes bröstarvingar (barn, barnbarn, osv.) som ärver kvarlåtenskapen. Du skriver att din farbror inte har några barn, jag tolkar det som att han aldrig haft några barn och inte som att hans barn har avlidit och kommer därför utesluta att det finns barnbarn med i bilden (2 kap. 1 § ärvdabalken).

Finns det en efterlevande maka/make så ärver hen före bröstarvingarna (3 kap. 1 § ärvdabalken)

Andra arvsklassen

I andra hand är det den avlidnes föräldrar som ärver honom. Om din farbror har föräldrar i livet så är det alltså dem som kommer att ärva kvarlåtenskapen (2 kap. 2 § ärvdabalken).

Om hans föräldrar är avlidna så träder hans syskon in istället. Du skriver att din farbrors bror (din pappa) inte lever, det gör att du och din syster träder in i hans ställe förutsatt att inte har några andra syskon i livet (2 kap. 1 § 2 stycket ärvdabalken)

Sammanfattat

Utifrån den legala arvsordningen kommer du och din syster att ärva er farbror under förutsättning att det inte finns någon efterlevande make/maka, barn eller barnbarn, föräldrar eller syskon i livet.

Om du har fler frågor är du välkommen att ställa en till fråga!

Med vänlig hälsning,

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1552)
2021-01-22 Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?

Alla besvarade frågor (88342)