FrågaFAMILJERÄTTBodelning07/03/2017

Undantagande av föremål som används för personligt bruk från bodelning

Vid skilsmässa, bodelning av lös egendom, undantag personligt lösöre. Hur gör man med kapitalförsäkringar,

verktyg och alkohol, typ Singel malt Whisky av högre kvalitet. Allt inköpt under äktenskapet

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I vissa fall kan som du påpekat en make få undanta viss egendom från bodelningen trots att egendomen utgör giftorättsgods och därför normalt ska ingå i bodelningen enligt Äktenskapsbalken 10 kap. 1 §. Denna möjlighet regleras i Äktenskapsbalken 10 kap. 2 §. I paragrafen föreskrivs att: "Varje make får från bodelningen ta undan kläder och andra föremål som maken har uteslutande till sitt personliga bruk...". Som exempel på egendom som inte är kläder som får undantas i denna paragraf har nämnts familjeporträtt, glasögon, rakapparater och släktfotografier samt ringar och smycken.

Kan kapitalförsäkringen undantas från bodelningen?

En kapitalförsäkring är inte sådan egendom som avses i Äktenskapsbalken 10 kap. 2 § och ska inte undantas från bodelningen. Kapitalförsäkringen kommer därför att ingå i bodelningen.

Kan verktygen och alkoholen undantas såsom personligt lösöre?

Det kan vara svårt att avgöra om verktygen och alkoholen är sådan egendom som avses i denna paragraf och därför får undantas. Av betydelse kommer att vara föremålens karaktär (se exemplen ovan), föremålens sammanlagda värde sett i belysning av era ekonomiska förhållanden och om du använt dem uteslutande för ditt personliga bruk.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000