Undantagande av föremål som används för personligt bruk från bodelning

2017-03-07 i Bodelning
FRÅGA
Vid skilsmässa, bodelning av lös egendom, undantag personligt lösöre. Hur gör man med kapitalförsäkringar,verktyg och alkohol, typ Singel malt Whisky av högre kvalitet. Allt inköpt under äktenskapet
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I vissa fall kan som du påpekat en make få undanta viss egendom från bodelningen trots att egendomen utgör giftorättsgods och därför normalt ska ingå i bodelningen enligt Äktenskapsbalken 10 kap. 1 §. Denna möjlighet regleras i Äktenskapsbalken 10 kap. 2 §. I paragrafen föreskrivs att: "Varje make får från bodelningen ta undan kläder och andra föremål som maken har uteslutande till sitt personliga bruk...". Som exempel på egendom som inte är kläder som får undantas i denna paragraf har nämnts familjeporträtt, glasögon, rakapparater och släktfotografier samt ringar och smycken.

Kan kapitalförsäkringen undantas från bodelningen?

En kapitalförsäkring är inte sådan egendom som avses i Äktenskapsbalken 10 kap. 2 § och ska inte undantas från bodelningen. Kapitalförsäkringen kommer därför att ingå i bodelningen.

Kan verktygen och alkoholen undantas såsom personligt lösöre?

Det kan vara svårt att avgöra om verktygen och alkoholen är sådan egendom som avses i denna paragraf och därför får undantas. Av betydelse kommer att vara föremålens karaktär (se exemplen ovan), föremålens sammanlagda värde sett i belysning av era ekonomiska förhållanden och om du använt dem uteslutande för ditt personliga bruk.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2837)
2021-08-01 Vad ingår i bodelningen?
2021-07-31 Påverkas den kritiska tidpunkten vid skilsmässa av betänketid?
2021-07-31 Finns det kvar en giftorätt om man inte genomför en bodelning efter skilsmässa?
2021-07-31 Sambolagen - apartment and household goods

Alla besvarade frågor (94564)