Undantag från utmätning - bil beneficieegendom?

Hej! Jag har ett pågående fall hos Kronofogdemyndigheten angående återtagande av en bil som jag ej kunnat betala av på. Jag var i kontakt med KF i mars och fick beskedet att bilen gick under beneficieegendom och därav kunde KF inte återta bilen. Nu är fallet uppe igen och det prövas ännu en gång. Skillnaden kontra då är att jag studerar. Jag kan ta kollektivtrafik till skolan, men jag har två små barn som ska lämnas på förskola och då hinner jag inte komma i tid. KF menar på att jag får lösa barnpassningen på ett eller annat sätt. Noterbart är att jag bor drygt en mil från närmsta ort. Min utbildning är till större del praktiklagd och kan jag inte ta mig till praktikplatsen får jag ingen examen. Får jag ingen examen kan jag hoppa av utbildningen nu och minska mitt studielån. Om jag hoppar måste jag återgå till arbetet och då behöver jag bilen för att kunna ta mig till arbetet (då kollektivtrafiken inte fungerar) för att kunna försörja min familj. Kan KF ta bilen under de här förutsättningarna?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid utmätning gäller enligt utsökningsbalken 5 kap. att viss egendom undantas från utmätning. 1-4 §§ behandlar undantagen för så kallad beneficieegendom vilket kan sägas vara sådan egendom som gäldenären behöver i tillräcklig utsträckning för att den ska undantas från utmätning. Enligt 1 § 3 p får arbetsredskap och annan utrustning som behövs för gäldenärens förvärvsverksamhet eller yrkesutbildning inte utmätas om det är av ett skäligt värde. Bilar kan utgöra sådan egendom men får inte överstiga skäligt värde. I rättsfallet refererat i NJA 1989 s. 424 uttalade Högsta domstolen att en bil värderad till 20 000 kronor skulle utmätas men att 12 000 kronor skulle tillfalla ägaren för inköp av en ny bil enligt 4 §. Dessa värden måste förstås översättas till dagens värden och det är flera faktorer som måste tas i beaktande.

Även genom 1 § 1 och 2 p är det möjligt att en bil undantas för att den har ett samband med hemmet eller gäldenärens personliga bruk men där är bedömningen hårdare. Enligt 2 § ska dock hänsyn i bedömningen enligt 1 § tas till gäldenärens eventuella familj vilket talar till din fördel.

I ditt fall tycks Kronofogdemyndigheten (KFM) ha gjort bedömningen att bilen var sådan egendom som undantas enligt 1 § 3 p. Avgörande i ditt fall torde kunna ha varit den restid du har till arbetsplatsen respektive platsen för studierna. I RH 1985:131 uttalade Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) att gäldenärens bil skulle undantas utmätning eftersom restiden skulle förlängas med tre timmar om gäldenären istället skulle behöva färdas med allmänna kommunikationsmedel. Fallet kan fungera som vägledning även om tre timmar nog inte ska sägas vara en brytpunkt för när bilar undantas eller ej.

En bedömning görs i varje enskilt fall, jag kan därför inte med säkerhet avgöra om KFM:s beslut är riktigt eller inte men jag hoppas att du fått en klarare bild av hur processen går till.

MVH

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”