Undantag från turordningsreglerna vid arbetsbrist.

Hej! Har ett AB med mindre än 10 anställda. Jag, en mäklare och två mäklarassistenter, totalt 4 st. De två assitenterna delar på 1 heltidstjänst på 100%. Vill nu ha endast 1 av assisterna (den som jobbat kortast) på heltid 100%. Undrar om jag kan säga upp den först anställda assistenten pga arbetsbrist genom att med undagsreglerna från turordningslistan undanta 2st dvs min mäklarkollega samt den andre assistenten? Fungerar detta? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att detta gäller arbetstagare som är anställda tillsvidare. Om någon av dina arbetstagare är medlem i en facklig organisation bör du kontakta den fackliga organisationen först p.g.a. förhandlingsskyldigheten.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist görs som huvudregel inte någon överprövning av företagets ekonomiska bedömning vilken ligger bakom beslutet. Det är viktigt att uppsägning görs skriftligt till arbetstagarna personligen och att omplaceringsskyldigheten uppfylls i den utsträckning den är möjlig.

Lagen om anställningsskydd (1982:80) reglerar turordningsreglerna i 22 §. I paragrafens andra stycke anges att arbetsgivare får undanta högst två arbetstagare från turordningsreglerna förutsatt att arbetsgivaren har högst tio arbetstagare samt att dessa arbetare som ska undantas är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Detta innebär att du måste kunna motivera de undantagna arbetstagarnas nyckelpositioner i ditt företag. Vid beräkningen av antalet arbetstagare hos arbetsgivaren bortses från arbetstagare som avses i 1 § och den eller de arbetstagare som undantas har företräde till fortsatt anställning.

Jag vill uppmärksamma dig på att det kan finnas annan reglering för turordning enligt 2 § LAS, bland annat i de fall då något kollektivavtal förekommer.

Det är att föredra att du fortsättningsvis har den assistenten som du vill undanta , i tjänst på 50% ett tag till därför att det annars är möjligt att arbetsbristen på företaget ifrågasätts.

Svaret på frågan är att det är möjligt att undanta de två anställda du nämner förutsatt att du uppfyller de ovan nämnda kraven och skyldigheterna. Förhoppningsvis besvarar detta din fråga!

Vänligen,

Jessica KondukRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”